تصویر لودر

طرح های تغذیه سنبله ردسا

طرح “سنبله” شرکت ردسا بر اساس قدرت مالی کشاورز و نوع کشت دیم و آبی گندم در چهار سطح ،طلایی، نقره ای، برنزی و دیم تدوین شده است. در هر سطح یک سبد تغذیه مناسب شامل با کیفیت ترین کودهای مورد نیاز و متناسب با مرحله رشدی گیاه برای استفاده در محلول پاشی و آبیاری قرار گرفته است. همه این کودها قابلیت اختلاط بالایی با سموم داشته و هزینه سمپاشی اضافی متحمل کشاورزان نخواهد شد. برای اطمینان بیشتر این طرح در سال گذشته در چند نقطه از کشور روی مزارع گندم استان گلستان و خوزستان انجام شد که نتایج بسیارخوبی درپی داشت. از ویژگی های شاخص این طرح بزرگ میتوان به انتخاب کودهای منحصر به فرد، شناخت درست از نیاز و محدودیت های هر منطقه و در نهایت حمایت های فنی و مالی از کشاورزان اشاره کرد. 

اهمیت طرح تغذیه گندم

گندم مهمترین محصول استراتژیک کشور است که سطح قابل توجهی را در کشور به خود اختصاص داده .است با توجه به اینکه ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار ،گرفته تولید این محصول با چالش های زیادی روبرو شده است. عملکرد بالقوه و بالفعل گندم در هر منطقه تفاوت های زیادی با هم دارد. همچنین بین کشاورزان مختلف در یک منطقه که دارای اقلیم، آب و خاک مشابه هستند نیز اختلاف عملکرد معنی داری وجود دارد عواملی از قبیل تاریخ کاشت، سیستم کاشت، رقم، روش آبیاری و مهم تر از همه تغذیه گیاه باعث به وجود آمدن این اختلاف شده است. تنش شوری، تنش های دمایی و تنش های خشــکی مخصوصا در دوره پرشدن دانه، جزء مهمترین محدودیت های تولید هستند. بر اساس منابع و گزارشات علمی متعدد، تغذیه صحیح محصـول تا حد زیادی مقاومت گیاه را در برابر تنش ها بالا برده و باعث افزایش چشمگیر عملکرد در واحد سطح می شود. این طرح بر اساس نیاز غذایی گندم در مراحل مختلف و در سطوح مختلف برنامه ریزی شده است.

اهداف طرح سنبله

  • افزایش کیفیت فروش از طریق ارتقای سطح خدمات
  • افزایش راندمان تولید در واحد سطح
  • حمایت فنی و اقتصادی از کشاورزان
  • توسعه و بهبود ارتباط کشاورزان با کارشناسان فنی

طرح سنبله طلایی

برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید

طرح سنبله نقره ای

برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید

طرح سنبله برنزی

برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید

طرح سنبله دیم

برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید

پیش ثبت نام طرح های متنوع ردسا

طرح های تغذیه ای فراگیر ردسا با هدف کمک به خودکفایی در محصولات استراتژیک و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان طراحی و در اکثر استان های کشور اجرا شده است. نمایندگان ردسا و کشاورزان متقاضی می توانند از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایند.