طرح “سنبله” – سبد ویژه تغذیه مزارع غلات
طرح “رایسا” – سبد ویژه تغذیه مزارع برنج
طرح “تمام عیار” – سبد ویژه تغذیه مزارع چغندر قند
طرح “کیمیا” – سبد ویژه تغذیه مزارع سیب زمینی (هنوز اعلام نشده)