vendura 3-5vendura 4-8

وندورا (VENDURA)

6% آهن (Fe-EDDHA) و دارای 4.8% ایزومر ارتو-ارتو

کود آهن وندورا دارای 6 درصد آهن به صورت کلات کاملا پایدار Fe-EDDHA و با درصد بالای باند ایزومر ارتو ارتو می باشد. وندورا بسیار مناسب برای اصلاح و پیشگیری از کمبود آهن در محصولات زراعی و باغی است. وندورا به حفظ آهن در خاکهاي آهکی و یا خاکهاي با اسیدیته (pH) بالا کمک می کند در نتیجه بهترین کود آهن برای رفع و اصلاح کمبود آهن در خاکهای قلیائی و آهکی است که جذب آهن از ریشه ها محدود می گردد.
آهن در ساختمان کلروفیل برگ گیاه بکار می رود در نتیجه کمبود آن برگها زرد و نکروزه شده و میزان فتوسنتز گیاه کاهش می یابد. در نتیجه استفاده از کود آهن وندورا سبزینه برگ بیشتر شده و توان تولید محصول بهبود خواهد یافت.

ترکیبات %
آهن (Fe-EDDHA) 6
ایزومر ارتو-ارتو 4.8
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

وندورا را می توان در خاکهايي با بافت سبک و متوسط بر روي بستر خاک پاشید و سپس آبیاری کرد. در این صورت، بین زمان کوددهی و آبیاری محصول نباید فاصله زمانی زیادی ایجاد شود. در خاکهايي با بافت سنگین ابتدا خاک سطحي را برداشته، مقادیر توصیه شده را در زیر خاک قرار داده و سپس آبیاری کنید. این محصول کاملا محلول در آب بوده و می توان آن را با انواع روشهای آبیاری (قطره ای، غرقابی و بارانی) به خاک اضافه کرد.

 گیاهان  مقدار توصیه شده (کیلوگرم/هکتار) در طی فصل رشد
محصولات زراعی 5.5- 2.5 کیلوگرم در هکتار پس از سبز شدن گیاهان

چنانچه علائم کمبود آهن در مزرعه بروز نماید.

مرکبات درختان غیر بارور: 750-500 گرم در 100 متر مربع

درختان جوان: 150-100 گرم / درخت

درختان بالغ: 500-200 گرم/ درخت

درختان میوه جوان 125- 25 گرم در هر 100 متر مربع
درختان میوه بالغ 1500-750 گرم در هر 100 متر مربع
درختچه های زینتی 50-25 گرم برای هر درختچه
گیاهان زینتی 60 گرم در هر 10 متر مربع

براي جلوگیری از خوردگی، تجهیزات آبیاری پس از استفاده آن را با آب پاک کاملا تمیز کنید.

نگهداری:

وندورا را در جای خشک و خنک و قابل تهویه نگهداری گردد. برای مدت طولانی در معرض نور خورشید قرار ندهید. از دسترس کودکان و غذا و آب حیوانات دور نگه دارید.

قابلیت اختلاط:

وندورا با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است با این حال انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد.