Trust Mn

/Trust Mn
Trust Mn2019-01-14T13:44:21+04:30

تراست منگنز پلاس (TRUST Mn+)

۱۳% منگنز EDTA

تراست منگنز حاوی ۱۳ درصد منگنز به صورت کلات EDTA است. این محصول جهت پیشگیری و رفع کمبود عنصر منگنز در کلیه محصولات کشاورزی توصیه می گردد. منگنز در فعالیت های مهم و حیاتی گیاه از جمله فتوسنتز، تنفس و احیاء نیتروژن نقش دارد. منگنز در جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده موثر است از این رو سبب تولید گل و میوه بیشتر خواهد شد. کمبود منگنز مشابه کمبود آهن بصورت کلروز بین رگبرگی در بین برگهای جوان مشاهده می گردد.

ترکیباتدرصد
منگنز Mn-EDTA۱۳%
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

روش استفاده:

تراست منگنز را می توان به صورت خاکی و به همراه آب آبیاری، محلولپاشی بر روی برگها و همچنین در سیستم کشت هیدروپونیک استفاده کرد. در شرائط محلولپاشی بر روی شاخ و برگ بهتر است با حداقل ۴۰۰ لیتر آب برای هر هکتار استفاده گردد. در صورت تدام کمبود منگنز، دفعات مصرف را افزایش داده و یا همزمان به صورت خاکی و برگپاشی استفاده نمائید.

گیاهانبرگپاشیخاکی
درختان میوه۱۰۰ گرم/۱۰۰ لیتر آب۱۰ گرم/درخت
مرکبات۲۰۰ گرم/۱۰۰ لیتر آب۳۰ گرم/درخت
پسته۲۰۰-۳۰۰ گرم/۱۰۰ لیتر آب۳۰ گرم/درخت
انگور۱۰۰ گرم/۱۰۰ لیتر آب۲ کیلو/هکتار
زیتون۱۰۰ گرم/۱۰۰ لیتر آب۱۰ گرم/درخت
غلات۱ کیلو / هکتار۲ کیلو/هکتار
سیب زمینی، گوجه فرنگی۱ کیلو / هکتار۲ کیلو/هکتار
هندوانه، خربزه۱ کیلو / هکتار۲ کیلو/هکتار

قابلیت اختلاط:

تراست منگنز با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است.