تراست منگنز پلاس (TRUST Mn+)

13% منگنز EDTA

تراست منگنز حاوی 13 درصد منگنز به صورت کلات EDTA است. این محصول جهت پیشگیری و رفع کمبود عنصر منگنز در کلیه محصولات کشاورزی توصیه مي گردد. منگنز در فعالیت های مهم و حیاتی گیاه از جمله فتوسنتز، تنفس و احیاء نیتروژن نقش دارد. منگنز در جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده موثر است از این رو سبب تولید گل و میوه بیشتر خواهد شد. کمبود منگنز مشابه کمبود آهن بصورت کلروز بین رگبرگی در بین برگهای جوان مشاهده می گردد.

ترکیبات درصد
منگنز Mn-EDTA 13%
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

روش استفاده:

تراست منگنز را می توان به صورت خاکی و به همراه آب آبیاری، محلولپاشی بر روي برگها و همچنین در سیستم کشت هیدروپونیک استفاده کرد. در شرائط محلولپاشی بر روی شاخ و برگ بهتر است با حداقل 400 لیتر آب براي هر هکتار استفاده گردد. در صورت تدام کمبود منگنز، دفعات مصرف را افزایش داده و یا همزمان به صورت خاکی و برگپاشی استفاده نمائید.

گیاهان برگپاشی خاکی
درختان میوه 100 گرم/100 لیتر آب 10 گرم/درخت
مرکبات 200 گرم/100 لیتر آب 30 گرم/درخت
پسته 200-300 گرم/100 لیتر آب 30 گرم/درخت
انگور 100 گرم/100 لیتر آب 2 کیلو/هکتار
زیتون 100 گرم/100 لیتر آب 10 گرم/درخت
غلات 1 کیلو / هکتار 2 کیلو/هکتار
سیب زمینی، گوجه فرنگی 1 کیلو / هکتار 2 کیلو/هکتار
هندوانه، خربزه 1 کیلو / هکتار 2 کیلو/هکتار

قابلیت اختلاط:

تراست منگنز با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است.