TRUST Combi

/TRUST Combi
TRUST Combi2019-01-14T13:44:24+04:30

تراست کمبی (TRUST micro)

 کلیه عناصر کم مصرف به صورت کلات EDTA+نیتروژن+منیزیم+اسید آمینه آزاد

عناصر کم مصرف (میکرو) در مقایسه با عناصر پر مصرف به مقدار کمتری مورد نیاز گیاهان می باشند. این عناصر نقش و جایگاه ویژه ای در تولید محصول دارند. در نتیجه کمبود آنها رشد و نمو شاخه ها، برگ و میوه رشد متعادلی نداشته و تولید محصول کاهش می یابد. این عناصر در تولید و سنتز هورمونهای گیاهی، آنزیم ها، کلروفیل برگ و … موثر هستند. تراست میکرو ترکیب متعادلی از کلیه عناصر ریزمغذی به صورت کلات EDTA می باشد. این محصول همچنین دارای اسیدهای آمینه آزاد است که علاوه بر مقاومت گیاه به انواع تنشهای محیطی در جذب و انتقال بهتر عناصر غذائی کمک خواهد کرد همچنین متابولیسم گیاه را افزایش داده و سرعت نقل و انتقال مواد را افزایش می دهد.
تراست میکرو همچنین حاوی عناصر نیتروژن و منیزیم نیز می باشد. نیتروژن تولید پروتئین را افزایش داده و به جذب و انتقال بهتر عناصر کم مصرف خواهد کرد. منیزیم در تشکیل رنگدانه کلروفیل و سبزینه برگ موثر می باشد.

ترکیباتW/V%ترکیباتW/V%
(Nitrogen (N۳(Magnesium (MgO۱
(Iron (Fe-EDTA۴(Zinc (Zn-EDTA۲
(Manganese (Mn-EDTA۱٫۵(Copper (Cu-EDTA۰٫۵
(Molybdenum (Mo۰٫۰۵(Boron (B۰٫۵
(Free L-amino acids (AA۵
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

تراست میکرو را می توان به صورت محلولپاشی بر روی برگها و همچنین استفاده مستقیم در آب آبیاری در فصل رشد و نمو گیاه استفاده کرد. بهتر است برای حصول نتیجه بهتر قبل از بروز علائم کمبود بر روی گیاهان از این محصول استفاده کنید. در فصل گرم تابستان از حداقل دز توصیه استفاده نمائید. در صورت بروز علائم کمبود دفعات مصرف را تکرار نموده و یا به صورت همزمان از روش کود دهی همزمان با آبیاری و محلولپاشی روی برگها استفاده نمائید.

مرکبات/ انگور: به میزان ۱-۰٫۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در مراحل قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه و در طی درشت شدن میوه ها استفاده شود.

پسته/درختان میوه دانه دار: به میزان ۱-۰٫۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب پس از گلدهی استفاده شود.

هسته دار(هلو، آلو، زردآلو، گیلاس، شلیل): ۰٫۷-۰٫۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب پس از ریزش گلبرگها و در طی درشت شدن میوه ها استفاده شود. در هلو و شلیل از حداقل دز توصیه شده تجاوز ننمائید.

صیفی جات/ محصولات زراعی: ۱-۰٫۵ کیلوگرم در هکتار از زمان ۶-۴ برگی شدن بوته ها استفاده شود. هر ۴-۳ هفته یک بار تکرار شود.

گیاهان زینتی: ۱- ۰٫۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب از ۶-۴ برگی استفاده شود. در صورت نیاز ۴-۳ هفته یک بار تکرار شود.

درختان میوه/ مرکبات/پسته: ۴-۲ کیلوگرم/هکتار اوائل رشد درخت تا پایان فصل رشد

گیاهان زراعی/صیفی جات: ۲-۱ کیلوگرم/هکتار در هر مرحله استفاده شود. از شروع رشد محصول تا ۳۰ روز قبل از برداشت نهائی.

گیاهان زینتی: ۳-۲ کیلوگرم/ هکتاردر هر مرحله و از اوائل رشد رویشی گیاه استفاده شود.

50 گرم در ۱۰۰۰ لیتر آب از محلول استوک

تراست میکرو غنی از عناصر غذائی کم مصرف است. در موارد استفاده به صورت محلولپاشی روی برگها (برگپاشی) از حداکثر مقادیر پیشنهادی تجاوز نکنید. از استفاده در زیر تابش شدید نور آفتاب خودداری کنید.

نگهداری:

تراست میکرو را در جای خشک و خنک و قابل تهویه نگهداری گردد. برای مدت طولانی در معرض نور خورشید قرار ندهید. از دسترس کودکان دور نگهدارید و در معرض غذا و آب حیوانات نگذارید.

قابلیت اختلاط:

تراست میکرو باستثنای ترکیبات مسی و سموم حشره کش با سایر کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است با این حال انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد.