Trust Fero

/Trust Fero
Trust Fero2019-01-14T13:44:21+04:30

تراست فرو (آهن)

۱۳% آهن به صورت کلات EDTA

تراست فرو حاوی ۱۳ درصد آهن به صورت کلات EDTA است. این محصول جهت پیشگیری و رفع کمبود عنصر آهن در محصولات کشاورزی استفاده می گردد. آهن در فعالیت های مهم و حیاتی گیاه از جمله فتوسنتز، تنفس و احیاء نیتروژن نقش دارد. آهن در جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده موثر است از این رو سبب تولید گل و میوه بیشتر خواهد شد. کمبود آهن بصورت کلروز بین رگبرگی در بین برگهای جوان مشاهده می گردد.

ترکیباتدرصد
آهن Fe-EDTA۱۳%
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

روش استفاده:

تراست آهن به صورت خاکی و به همراه آب آبیاری، محلولپاشی بر روی برگها و همچنین در سیستم کشت هیدروپونیک استفاده کرد. در شرائط محلولپاشی بر روی شاخ و برگ بهتر است با حداقل ۴۰۰ لیتر آب برای هر هکتار استفاده گردد. در صورت تدام کمبود آهن، دفعات مصرف را افزایش داده و یا همزمان به صورت خاکی و برگپاشی استفاده نمائید.

گیاهانبرگپاشیخاکی
درختان میوه۱۰۰ گرم/۱۰۰ لیتر آب۲۰ گرم/درخت
مرکبات۲۰۰ گرم/۱۰۰ لیتر آب۳۰ گرم/درخت
پسته۱۰۰ گرم/۱۰۰ لیتر آب۲۰ گرم/درخت
انگور۱ کیلو/هکتار۱ کیلو/هکتار
گیاهان زینتی۱۰۰ گرم/۱۰۰ لیتر آب۲ کیلو/هکتار
توت فرنگی۲۰۰ گرم/۱۰۰ لیتر آب۲ کیلو/هکتار
غلات۱ کیلو / هکتار۱ کیلو/هکتار
سیب زمینی، گوجه فرنگی۲-۱ کیلو/ هکتار۲ کیلو/هکتار
هندوانه، خربزه۱ کیلو / هکتار۲ کیلو/هکتار

قابلیت اختلاط:

تراست آهن با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است.