تراست فرو (آهن)

13% آهن به صورت کلات EDTA

تراست فرو حاوی 13 درصد آهن به صورت کلات EDTA است. این محصول جهت پیشگیری و رفع کمبود عنصر آهن در محصولات کشاورزی استفاده مي گردد. آهن در فعالیت های مهم و حیاتی گیاه از جمله فتوسنتز، تنفس و احیاء نیتروژن نقش دارد. آهن در جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده موثر است از این رو سبب تولید گل و میوه بیشتر خواهد شد. کمبود آهن بصورت کلروز بین رگبرگی در بین برگهای جوان مشاهده می گردد.

ترکیبات درصد
آهن Fe-EDTA 13%
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

روش استفاده:

تراست آهن به صورت خاکی و به همراه آب آبیاری، محلولپاشی بر روي برگها و همچنین در سیستم کشت هیدروپونیک استفاده کرد. در شرائط محلولپاشی بر روی شاخ و برگ بهتر است با حداقل 400 لیتر آب براي هر هکتار استفاده گردد. در صورت تدام کمبود آهن، دفعات مصرف را افزایش داده و یا همزمان به صورت خاکی و برگپاشی استفاده نمائید.

گیاهان برگپاشی خاکی
درختان میوه 100 گرم/100 لیتر آب 20 گرم/درخت
مرکبات 200 گرم/100 لیتر آب 30 گرم/درخت
پسته 100 گرم/100 لیتر آب 20 گرم/درخت
انگور 1 کیلو/هکتار 1 کیلو/هکتار
گیاهان زینتی 100 گرم/100 لیتر آب 2 کیلو/هکتار
توت فرنگی 200 گرم/100 لیتر آب 2 کیلو/هکتار
غلات 1 کیلو / هکتار 1 کیلو/هکتار
سیب زمینی، گوجه فرنگی 2-1 کیلو/ هکتار 2 کیلو/هکتار
هندوانه، خربزه 1 کیلو / هکتار 2 کیلو/هکتار

قابلیت اختلاط:

تراست آهن با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است.