تراست کوبیت (TRUST CUBIET)

تامین کننده عنصر مس + پیشگیری و کنترل کننده بیماری های گیاهی

تراست کوبیت حاوی مقادیر بالائی از عناصر مس (Cu-EDTA) است که در رفع سریع کمبود عنصر مس و همچنین در پیشگیری و کنترل بیماری های گیاهی موثر می باشد. مس در ساخت نیتروژن و پروتئین موثر است و به روند تقویت توان دفاع طبیعی گیاه کمک خواهد کرد. استفاده از تراست کوبیت سبب افزایش سطح فنول و فیتوالکسین شده و سیستم دفاع طبیعی گیاه بهبود خواهد یافت. جهت تسهیل در جذب مس از طریق ریشه ها و همچنین انتقال بهتر در درون سلولهای گیاهی، مس با قندها و اسیدهای آلی فرموله شده است. این قندها در داخل گیاه تغییر شکل داده و بخشی از ذخیره کربوهیدرات گیاهان را تامین می نمایند. از این ذخیره برای تولید انرژی در گیاهان استفاده خواهد شد.

ترکیبات W/V%
مس (EDTA-Cu) 5
نیتروژن (N) 2
پتاسیم (K) 3
اسیدهای آمینه آزاد (A.A) 4
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

روش استفاده:

محصول برگپاشی (میلی لیتر/100 لیتر آب) زمان مصرف
درختان میوه دانه دار 100-200 قبل گلدهی و همزمان با متورم شدن جوانه ها-پس از تشکیل میوه-پس از برداشت
درختان میوه هسته دار 50-100 قبل گلدهی و همزمان با متورم شدن جوانه ها-پس از برداشت
مرکبات 200 قبل گلدهی- پس از تشکیل میوه-درشت شدن میوه ها
پسته 200 قبل از متورم شدن جوانه ها-پس از تشکیل میوه تا یک ماه قبل از برداشت-پس از برداشت
انگور 100-200 3 مرتبه در مراحل رشدی گیاه استفاده شود.
غلات 100 2 مرتبه در مراحل رشدی گیاه استفاده شود.
صیفی جات 100-200 5-4 هفته پس از انتقال نشاء، چنانچه علائم کمبود مشاهده شود.
سیب زمینی 200 30 روز پس از سبز شدن بوته ها، چنانچه علائم کمبود مشاهده شود.
  • تراست کوبیت را با مقادير توصیه شده و به صورت محلولپاشی روی برگ مصرف کنید حتما این محصول را در مقدار کافی آب محلول و سپس استفاده نمائید. از استفاده آن برای گیاهان حساس به مس پرهیز کنید.
  • در هوای خیلی گرم و در زمان نور شدید خورشید استفاده نکنید.

تراست کوبیت همچنین حاوی عناصر نیتروژن و پتاسیم است که در تقویت و تغذیه گیاه و همچنین به نقل و انتقال بهتر مس در اندامهای گیاهی کمک می نماید.
مس به عنوان کاتاليزور چندين واکنش آنزيمي متابوليسم گياه عمل مي‌کند و يکي از عناصر تشکيل دهنده اسيد آسکوربيک، اکسيدازهاي فنول، سيتوکروم و سامانه انتقال الکترون فرآيند فتوسنتز است. مس روند جذب نيتروژن و ساخت پروتئين را آسان مي‌سازد و به عنوان تثبيت‌کننده کلروفيل عمل مي‌کند.

قابلیت اختلاط:

تراست کوبیت باستثنای موارد ذیل با سایر کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است.
ترکیبات حاوی کلسیم، دیکوفول، دیمتوات، روغنها و ترکیبات با پایه مس. در صورت ترکیب با سموم حشره کش به ناسازگاری های مندرج بر روی لیبل سموم توجه کنید.