تراست کوپر (TRUST Cooper)

15% مس به صورت کلات EDTA

تراست مس حاوی 15 درصد مس به صورت کلات EDTA است. تراست مس کاملا کلات شده سریعا به تمام اندام های هدف منتقل می شود. مس در افزایش ایمنی گیاه در برابر بیماری های قارچی و باکتریائی موثر است. مس در فعالیت های مهم و حیاتی گیاه از جمله تولید کلروفیل، تنفس و سوخت و ساز پروتئین موثر است. استفاده از این محصول همچنین سبب افزایش سطح فنول و فیتوالکسین در گیاه شده و سیستم دفاع طبیعی را بهبود خواهد داد.

ترکیبات درصد
مس 15%
مس کاملا کلات Cu-EDTA(Zn-EDTA) 15%
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

روش استفاده:

تراست مس را مي توان بصورت برگپاشي، استفاده مستقیم در خاک و همچنین تنه پاشی درختان استفاده کرد. در شرائط محلولپاشی بر روی شاخ و برگ بهتر است با حداقل 500 لیتر آب براي هر هکتار استفاده گردد. به منظور پیشگیری از سوزندگی مس در هنگام پایین بودن رطوبت مزرعه یا باغ استفاده نکنید. در صورت تداوم کمبود مس، دز مصرفی را افزایش نداده و صرفا دفعات مصرف را بیشتر کنید یا همزمان به صورت خاکی و برگپاشی استفاده نمائید. برای گیاهان حساس مانند هلو، هنداونه، خربزه، طالبی و خیاز با حداقل دز توصیه شده کنید.

گیاهان برگپاشی خاکی
درختان میوه 50-100 گرم/100 لیتر آب 20 گرم/درخت
مرکبات 100-200 گرم/100 لیتر آب 30 گرم/درخت
پسته 100-200 گرم/100 لیتر آب 30 گرم/درخت
انگور 50-100 گرم/100 لیتر آب 2 کیلو/هکتار
بادام 50-100 گرم/100 لیتر آب 20 گرم/درخت
گیاهان زینتی 0.5 کیلو / هکتار 30 گرم/درخت
غلات 1 کیلو / هکتار 2 کیلو/هکتار
سیب زمینی، گوجه فرنگی 1 کیلو / هکتار 2 کیلو/هکتار
هندوانه، خربزه 1 کیلو / هکتار 2 کیلو/هکتار

قابلیت اختلاط:

تراست مس با کودها، سموم و سایر ترکیبات قابل ترکیب نمی باشد. فقط به صورت مجزا استفاده نمائید.