Trust Cooper

/Trust Cooper
Trust Cooper2019-01-14T13:44:21+04:30

تراست کوپر (TRUST Cooper)

۱۵% مس به صورت کلات EDTA

تراست مس حاوی ۱۵ درصد مس به صورت کلات EDTA است. تراست مس کاملا کلات شده سریعا به تمام اندام های هدف منتقل می شود. مس در افزایش ایمنی گیاه در برابر بیماری های قارچی و باکتریائی موثر است. مس در فعالیت های مهم و حیاتی گیاه از جمله تولید کلروفیل، تنفس و سوخت و ساز پروتئین موثر است. استفاده از این محصول همچنین سبب افزایش سطح فنول و فیتوالکسین در گیاه شده و سیستم دفاع طبیعی را بهبود خواهد داد.

ترکیباتدرصد
مس۱۵%
مس کاملا کلات Cu-EDTA(Zn-EDTA)۱۵%
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

روش استفاده:

تراست مس را می توان بصورت برگپاشی، استفاده مستقیم در خاک و همچنین تنه پاشی درختان استفاده کرد. در شرائط محلولپاشی بر روی شاخ و برگ بهتر است با حداقل ۵۰۰ لیتر آب برای هر هکتار استفاده گردد. به منظور پیشگیری از سوزندگی مس در هنگام پایین بودن رطوبت مزرعه یا باغ استفاده نکنید. در صورت تداوم کمبود مس، دز مصرفی را افزایش نداده و صرفا دفعات مصرف را بیشتر کنید یا همزمان به صورت خاکی و برگپاشی استفاده نمائید. برای گیاهان حساس مانند هلو، هنداونه، خربزه، طالبی و خیاز با حداقل دز توصیه شده کنید.

گیاهانبرگپاشیخاکی
درختان میوه۵۰-۱۰۰ گرم/۱۰۰ لیتر آب۲۰ گرم/درخت
مرکبات۱۰۰-۲۰۰ گرم/۱۰۰ لیتر آب۳۰ گرم/درخت
پسته۱۰۰-۲۰۰ گرم/۱۰۰ لیتر آب۳۰ گرم/درخت
انگور۵۰-۱۰۰ گرم/۱۰۰ لیتر آب۲ کیلو/هکتار
بادام۵۰-۱۰۰ گرم/۱۰۰ لیتر آب۲۰ گرم/درخت
گیاهان زینتی۰٫۵ کیلو / هکتار۳۰ گرم/درخت
غلات۱ کیلو / هکتار۲ کیلو/هکتار
سیب زمینی، گوجه فرنگی۱ کیلو / هکتار۲ کیلو/هکتار
هندوانه، خربزه۱ کیلو / هکتار۲ کیلو/هکتار

قابلیت اختلاط:

تراست مس با کودها، سموم و سایر ترکیبات قابل ترکیب نمی باشد. فقط به صورت مجزا استفاده نمائید.