تراست کلسیم+ بر (TRUST Calbor)

کلسیم و بر به صورت کمپلکس با اسیدهای آلی و اسید آمینه

تراست کلبر حاوی کلسیم + بر به صورت مایع و به همراه اسیدهای آمینه است که سریعا از طریق برگها و ریشه ها جذب و منتقل شده و در رفع سریع علایم کمبود کلسیم و بر و تقویت آن بسیار موثر است. تراست کلبر در زمان کوتاهی از طریق برگها و میوه ها جذب شده و در نتیجه امکان شست و شوی از طریق برگها بروز نخواهد کرد.
کلسيم يکي از عناصر مهم در تمام مراحل رشدی گياهان است. کلسيم از جوانه‌زني تا رسيدن ميوه براي رشد گياه ضروري است. کلسيم مقاومت و استحکام بافتهای گیاهی را افزایش می دهد. در میوه ها کمبود آن سبب آبگزیدگی میوه شده و میوه ها ترک بر میدارند و همچنین سبب زود رنگ گیری میوه ها خواهد شد. عنصر بر در نقاط مریستمی و برای تقسیم و تکثیر سلولی مورد نیاز می باشد. در نتیجه کمبود آن فعالیتهای رشد و نمو میوه ها مختل شده و به صورت طبیعی پیش نخواهند رفت. از آنجا که معمولا میزان کلسیم خاک در حد متعارفی برای نیاز گیاه است، پديده کمبود کلسیم و بر به دليل کم تحرکی این عناصر رخ داده و باعث بروز نکروز انتهائی خواهد شد.

ترکیبات %(W/V)
کلسیم 16
بر 1
اسید آمینه 6
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

استفاده از تراست کلبر سبب پیشگیری و رفع کمبود کلسیم و بر و تحریک رشد گیاه خواهد شد. تراست کلبر به صورت محلولپاشی روی شاخ و برگ و همچنین استفاده مستقیم در خاک به همراه آب آبیاری قابل استفاده است. می توان به فاصله هر 3-2 هفته یک بار استفاده کرد و در صورت نیاز دفعات مصرف را افزایش داد. تراست کلبر را با میزان کافی آب مخلوط نمائید تا سطح گیاه را به طور کامل پوشش دهد.

گیاهان دفعات مصرف برگپاشی (لیتر*1000لیتر آب) خاکی (لیتر*هکتار)
گوجه، فلفل 4-3 3-2 5-4
هندوانه، خیار، خربزه 2 3-2 4
کاهو 2 3-2 3
توت فرنگی 3 3 5-4
درختان میوه 5-4 3 4-3
انگور 4 3-2 3
موز 3 4-3 5

نگهداری:

بهتر است در جای خشک و خنک و قابل تهویه نگهداری گردد. برای مدت طولانی در معرض نور خورشید قرار ندهید. از دسترس کودکان دور نگهدارید و در معرض غذا و آب حیوانات قرار ندهید.

قابلیت اختلاط:

تراست کلبر باستثنای ترکیبات حاوی فسفر(حشره کش های ارگانو فسفره) و منیزیم با سایر کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است.با این حال انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد.