Trust Calbor

/Trust Calbor
Trust Calbor2019-01-14T13:44:24+04:30

تراست کلسیم+ بر (TRUST Calbor)

کلسیم و بر به صورت کمپلکس با اسیدهای آلی و اسید آمینه

تراست کلبر حاوی کلسیم + بر به صورت مایع و به همراه اسیدهای آمینه است که سریعا از طریق برگها و ریشه ها جذب و منتقل شده و در رفع سریع علایم کمبود کلسیم و بر و تقویت آن بسیار موثر است. تراست کلبر در زمان کوتاهی از طریق برگها و میوه ها جذب شده و در نتیجه امکان شست و شوی از طریق برگها بروز نخواهد کرد.
کلسیم یکی از عناصر مهم در تمام مراحل رشدی گیاهان است. کلسیم از جوانه‌زنی تا رسیدن میوه برای رشد گیاه ضروری است. کلسیم مقاومت و استحکام بافتهای گیاهی را افزایش می دهد. در میوه ها کمبود آن سبب آبگزیدگی میوه شده و میوه ها ترک بر میدارند و همچنین سبب زود رنگ گیری میوه ها خواهد شد. عنصر بر در نقاط مریستمی و برای تقسیم و تکثیر سلولی مورد نیاز می باشد. در نتیجه کمبود آن فعالیتهای رشد و نمو میوه ها مختل شده و به صورت طبیعی پیش نخواهند رفت. از آنجا که معمولا میزان کلسیم خاک در حد متعارفی برای نیاز گیاه است، پدیده کمبود کلسیم و بر به دلیل کم تحرکی این عناصر رخ داده و باعث بروز نکروز انتهائی خواهد شد.

ترکیبات%(W/V)
کلسیم۱۶
بر۱
اسید آمینه۶
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

استفاده از تراست کلبر سبب پیشگیری و رفع کمبود کلسیم و بر و تحریک رشد گیاه خواهد شد. تراست کلبر به صورت محلولپاشی روی شاخ و برگ و همچنین استفاده مستقیم در خاک به همراه آب آبیاری قابل استفاده است. می توان به فاصله هر ۳-۲ هفته یک بار استفاده کرد و در صورت نیاز دفعات مصرف را افزایش داد. تراست کلبر را با میزان کافی آب مخلوط نمائید تا سطح گیاه را به طور کامل پوشش دهد.

گیاهاندفعات مصرفبرگپاشی (لیتر*۱۰۰۰لیتر آب)خاکی (لیتر*هکتار)
گوجه، فلفل۴-۳۳-۲۵-۴
هندوانه، خیار، خربزه۲۳-۲۴
کاهو۲۳-۲۳
توت فرنگی۳۳۵-۴
درختان میوه۵-۴۳۴-۳
انگور۴۳-۲۳
موز۳۴-۳۵

نگهداری:

بهتر است در جای خشک و خنک و قابل تهویه نگهداری گردد. برای مدت طولانی در معرض نور خورشید قرار ندهید. از دسترس کودکان دور نگهدارید و در معرض غذا و آب حیوانات قرار ندهید.

قابلیت اختلاط:

تراست کلبر باستثنای ترکیبات حاوی فسفر(حشره کش های ارگانو فسفره) و منیزیم با سایر کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است.با این حال انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد.