تراست پتاسیم حاوی ۴۰% پتاسیم خالص + اسیدهای آمینه است و برای رفع سریع علائم کمبود پتاسیم در محصولات زراعی و باغی توصیه می شود همچنین رنگ گیری و درشت شدن میوه و افزایش مقاومت گیاه به بیماری های گیاهی و تنشهای محیطی مانند خشکی، یخبندان، شوری و… بسیار موثر است.