تراست کمبی ترکیب متعادلی از کلیه عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاهان به صورت کلات کاملا پایدار EDTA + نیتروژن + اسیدهای آمینه آزاد است همچنین این محصول در رفع سریع علایم کمبود عناصر کم مصرف در باغات، گیاهان زراعی و گلخانه موثر است.