کوالی مکس نیترات کلسیم (۲۶٫۵+۰+۰-۱۵) کود نیترات کلسیم گرانول کاملا محلول در آب است. حاوی ۱۵% نیتروژن و ۲۶٫۵% کلسیم می باشد. این محصول کاملا عاری از کلر، سدیم و سایر عناصر مضر بوده و به راحتی در سیستم کشت هیدروپونیک و استفاده مستقیم در آب آبیاری قابل استفاده است.