پروتکت روی مقاوم کننده گیاه در برابر بیماری های قارچی و باکتریائی است. حاوی ۲۰% فسفر به صورت فسفیت، ۵% عنصر روی و ۳% اسیدآمینه آزاد است و برای پیشگیری و کنترل مهمترین بیماری های قارچی و برخی از بیماری های باکتریائی توصیه می گردد.