پتاش گرو یک کود ویژه جهت برطرف کردن کمبود سریع پتاسیم در محصولات زراعی و باغات است. این محصول حاوی ۲۹% پتاسیم خالص به همراه اسیدهای آمینه است که در جذب سریع پتاسیم از طریق برگها و خاک موثر می باشد.