نوع ویژه ای از اسیدهای هومیک و فولویک به صورت پلت به همراه پتاسیم است. با قدرت انحلال بسیار بالا و ۱۰۰% خالص عاری از مواد نامحلول می باشد و در محصولات زراعی به صورت قبل از کشت، به صورت سرک در طی فصل رشد و در باغات به شکل چالکود پای درخت و قراردادن در زیر قطره چکان ها قابل استفاده است.