حاوی اسید هومیک و اسید فولویک (۲۰%) + پتاسیم + اسیدهای آمینه است. هیومیک استرانگ در اصلاح سریع اسیدیته خاک و بهبود جذب عناصر غذایی از خاک موثر است.