الکورنین یک محصول کاملا تخصصی برای پیشگیری و کنترل بیماری های قارچی و باکتریائی در باغات، گلخانه و محصولات زراعی است. آلکورنین برای افزایش مقاومت گیاه به بیماری های باکتریائی نظیر شانکر باکتریائی، آتشک درختان سیب و گلابی و گموز مرکبات مورد استفاده است.