Quali Max UP

/Quali Max UP
Quali Max UP2019-01-14T13:44:20+04:30

کوالی مکس ۱۸-۴۴-۰ (UP)

NPK

کوالی مکس ۰-۵۲-۳۴ حاوی دو عنصر ضروری فسفر و پتاسیم می باشد. می توان در دوره رشد زایشی و برداشت به منظور تامین عناصر ضروری و موثر در تولید میوه و همچنین افزایش عملکرد از آن استفاده کرد. این کود به صورت استفاده مستقیم در آبیاری، چالکود پای درخت، استفاده در سیستم آب کشت (هیدروپونیک) و به صورت محلول پاشی روی شاخ و برگ قابل استفاده است. این محصول فاقد نیتروژن می باشد لذا می توان برای دوره های از رشد که گیاهان به نیتروژن نیاز ندارند یا مصرف آنها در فرآیند رشد گیاه ایجاد اختلال می کند استفاده کرد.

ترکیباتدرصد
 نیتروژن (NO3, NH4, NH2-N) ۱۸%
 فسفر (P2O5) ۴۴%
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه
محصولاتروش مصرف
زمانبرگپاشیخاکی
غلاتشروع رشد زایشی۲-۵ کیلوگرم/هکتار۱۵-۲۰ کیلوگرم/هکتار
درختان میوهتشکیل میوه۱-۳ کیلوگرم/۱۰۰۰ لیتر آب۵۰-۱۰۰ گرم/درخت
صیفی جاتتشکیل میوه۱-۳ کیلوگرم/۱۰۰۰ لیتر آب۱۰۰-۲۰۰ گرم/درخت
درختچه هادر طی برداشت۲-۵ کیلوگرم/هکتار۱۵-۲۰ کیلوگرم/هکتار
گلخانهدر طی برداشت۱-۲کیلوگرم/۱۰۰۰متر مربع۲-۵ کیلوگرم/۱۰۰۰ متر مربع

این محصول کاملا عاری از سدیم، کلر، فلزات سنگین و سایر عناصر مضره است در صورت استفاده به صورت محلول پاشی روی برگ با آب کاملا خالص مخلوط کنید.

فشردگی و سفت شدن محصول ناشی از روی هم قرار گیری کیسه ها تاثیری بر روی کیفیت کالا نخواهد داشت.

توصیه های فوق به صورت کلی است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به کارشناسان فنی مراجعه کنید.

در صورت کمبود شدید از حداکثر مقادیر توصیه در دفعات متعدد استفاده نمائید.

قابلیت اختلاط:

کوالی مکس ۰-۵۲-۳۴ با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است. از اختلاط آن با ترکیبات بسیار قلیایی پرهیز کنید.

شرایط نگهداری:

  • در دمای ۵-۴۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
  • در محیط کاملا خشک و دور از رطوبت نگهداری کنید.
  • دور از نور مستقیم خورشید و در زیر سایه بان قرار دهید.
  • از استنشاق گاز ناشی از باز شدن درب کیسه پرهیز کنید.
  • از دسترس اطفال و در معرض غذای انسان و دام قرار ندهید.