کوالی مکس 18-44-0 (UP)

NPK

کوالی مکس 0-52-34 حاوی دو عنصر ضروری فسفر و پتاسیم می باشد. می توان در دوره رشد زایشی و برداشت به منظور تامین عناصر ضروری و موثر در تولید میوه و همچنین افزایش عملکرد از آن استفاده کرد. این کود به صورت استفاده مستقیم در آبیاری، چالکود پای درخت، استفاده در سیستم آب کشت (هیدروپونیک) و به صورت محلول پاشی روی شاخ و برگ قابل استفاده است. این محصول فاقد نیتروژن می باشد لذا می توان برای دوره های از رشد که گیاهان به نیتروژن نیاز ندارند یا مصرف آنها در فرآیند رشد گیاه ایجاد اختلال می کند استفاده کرد.

ترکیبات درصد
 نیتروژن (NO3, NH4, NH2-N)  18%
 فسفر (P2O5)  44%
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه
محصولات روش مصرف
زمان برگپاشی خاکی
غلات شروع رشد زایشی 2-5 کیلوگرم/هکتار 15-20 کیلوگرم/هکتار
درختان میوه تشکیل میوه 1-3 کیلوگرم/1000 لیتر آب 50-100 گرم/درخت
صیفی جات تشکیل میوه 1-3 کیلوگرم/1000 لیتر آب 100-200 گرم/درخت
درختچه ها در طی برداشت 2-5 کیلوگرم/هکتار 15-20 کیلوگرم/هکتار
گلخانه در طی برداشت 1-2کیلوگرم/1000متر مربع 2-5 کیلوگرم/1000 متر مربع

این محصول کاملا عاری از سدیم، کلر، فلزات سنگین و سایر عناصر مضره است در صورت استفاده به صورت محلول پاشی روی برگ با آب کاملا خالص مخلوط کنید.

فشردگی و سفت شدن محصول ناشی از روی هم قرار گیری کیسه ها تاثیری بر روی کیفیت کالا نخواهد داشت.

توصیه های فوق به صورت کلی است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به کارشناسان فنی مراجعه کنید.

در صورت کمبود شدید از حداکثر مقادیر توصیه در دفعات متعدد استفاده نمائید.

قابلیت اختلاط:

کوالی مکس 0-52-34 با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است. از اختلاط آن با ترکیبات بسیار قلیایی پرهیز کنید.

شرایط نگهداری:

  • در دمای 5-40 درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
  • در محیط کاملا خشک و دور از رطوبت نگهداری کنید.
  • دور از نور مستقیم خورشید و در زیر سایه بان قرار دهید.
  • از استنشاق گاز ناشی از باز شدن درب کیسه پرهیز کنید.
  • از دسترس اطفال و در معرض غذای انسان و دام قرار ندهید.