Quali Max SOP

/Quali Max SOP
Quali Max SOP2019-01-14T13:44:20+04:30

کوالی مکس ۰-۰-۵۲ (SOP)

NPK

کوالی مکس ۰-۰-۵۲ حاوی مقادیر بالایی ازعنصر پتاسیم و گوگرد می باشد. پتاسیم در انتقال آب و مواد غذایی گیاه، افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی و همچنین مقاومت به بیماری ها نقش دارد. لذا می توان در طی دوره رشد گیاه و به ویژه از زمان تشکیل میوه ها به منظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه استفاده کرد. دارای اسیدیته پائینی است لذا می توان برای کاهش اسیدیته خاک و اصلاح خاک های شور و همچنین بهبود محیط اطراف ریشه از آن استفاده کرد. در صورت کمبود شدید پتاسیم دفعات مصرف را تکرار کنید و از حداکثر میزان توصیه شده در جدول ذیل استفاده نمائید. این کود به صورت استفاده مستقیم در آبیاری، چالکود پای درخت، استفاده در سیستم آب کشت (هیدروپونیک) و به صورت محلول پاشی روی شاخ و برگ قابل استفاده است.

ترکیباتدرصد
 پتاسیم (K2O) ۵۲%
 گوگرد (S) ۱۸%
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه
محصولاتروش مصرف
زمانبرگپاشیخاکی
غلاتساقه دهی تا قبل برداشت۲-۴ کیلوگرم/هکتار۱۵-۲۰کیلوگرم/هکتار
درختان میوهتشکیل میوه۱-۳ کیلوگرم/۱۰۰۰ لیتر آب۵۰ گرم/درخت
صیفی جاتتشکیل میوه۱-۳ کیلوگرم/۱۰۰۰ لیتر آب۱۰۰ گرم/درخت
درختچه هاسبز شدن تا تشکیل میوه۲-۵ کیلوگرم/۱۰۰۰ لیتر آب۱۵-۲۰ کیلوگرم/هکتار
گلخانهاز ۴-۶ برگی بوته۱-۲ کیلوگرم/۱۰۰۰ متر مربع۲-۵ کیلوگرم/۱۰۰۰ متر مربع

این محصول کاملا عاری از سدیم، کلر، فلزات سنگین و سایر عناصر مضره است در صورت استفاده به صورت محلول پاشی روی برگ با آب کاملا خالص مخلوط کنید.

فشردگی و سفت شدن محصول ناشی از روی هم قرار گیری کیسه ها تاثیری بر روی کیفیت کالا نخواهد داشت.

قابلیت اختلاط:

کوالی مکس ۰-۰-۵۲ با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است. از اختلاط آن با کودهای حاوی کلسیم پرهیز کنید. همچنین با ترکیبات
دارای واکنش بسیار قلیایی قابل اختلاط نیست.

شرایط نگهداری:

  • در دمای کمتر از ۴۵ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
  • در محیط کاملا خشک و دور از رطوبت نگهداری کنید.
  • دور از نور مستقیم خورشید و در زیر سایه بان قرار دهید.
  • از استنشاق گاز ناشی از باز شدن درب کیسه پرهیز کنید.
  • از دسترس اطفال و در معرض غذای انسان و دام قرار ندهید.