کوالی مکس 0-0-52 (SOP)

NPK

کوالی مکس 0-0-52 حاوی مقادیر بالایی ازعنصر پتاسیم و گوگرد می باشد. پتاسیم در انتقال آب و مواد غذایی گیاه، افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی و همچنین مقاومت به بیماری ها نقش دارد. لذا می توان در طی دوره رشد گیاه و به ویژه از زمان تشکیل میوه ها به منظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه استفاده کرد. دارای اسیدیته پائینی است لذا می توان برای کاهش اسیدیته خاک و اصلاح خاک های شور و همچنین بهبود محیط اطراف ریشه از آن استفاده کرد. در صورت کمبود شدید پتاسیم دفعات مصرف را تکرار کنید و از حداکثر میزان توصیه شده در جدول ذیل استفاده نمائید. این کود به صورت استفاده مستقیم در آبیاری، چالکود پای درخت، استفاده در سیستم آب کشت (هیدروپونیک) و به صورت محلول پاشی روی شاخ و برگ قابل استفاده است.

ترکیبات درصد
 پتاسیم (K2O)  52%
 گوگرد (S)  18%
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه
محصولات روش مصرف
زمان برگپاشی خاکی
غلات ساقه دهی تا قبل برداشت 2-4 کیلوگرم/هکتار 15-20کیلوگرم/هکتار
درختان میوه تشکیل میوه 1-3 کیلوگرم/1000 لیتر آب 50 گرم/درخت
صیفی جات تشکیل میوه 1-3 کیلوگرم/1000 لیتر آب 100 گرم/درخت
درختچه ها سبز شدن تا تشکیل میوه 2-5 کیلوگرم/1000 لیتر آب 15-20 کیلوگرم/هکتار
گلخانه از 4-6 برگی بوته 1-2 کیلوگرم/1000 متر مربع 2-5 کیلوگرم/1000 متر مربع

این محصول کاملا عاری از سدیم، کلر، فلزات سنگین و سایر عناصر مضره است در صورت استفاده به صورت محلول پاشی روی برگ با آب کاملا خالص مخلوط کنید.

فشردگی و سفت شدن محصول ناشی از روی هم قرار گیری کیسه ها تاثیری بر روی کیفیت کالا نخواهد داشت.

قابلیت اختلاط:

کوالی مکس 0-0-52 با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است. از اختلاط آن با کودهای حاوی کلسیم پرهیز کنید. همچنین با ترکیبات
دارای واکنش بسیار قلیایی قابل اختلاط نیست.

شرایط نگهداری:

  • در دمای کمتر از 45 درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
  • در محیط کاملا خشک و دور از رطوبت نگهداری کنید.
  • دور از نور مستقیم خورشید و در زیر سایه بان قرار دهید.
  • از استنشاق گاز ناشی از باز شدن درب کیسه پرهیز کنید.
  • از دسترس اطفال و در معرض غذای انسان و دام قرار ندهید.