Quali Max NOP

/Quali Max NOP
Quali Max NOP2019-01-14T13:44:20+04:30

کوالی مکس ۱۳-۰-۴۶

NPK

کوالی مکس ۱۳-۰-۴۶ حاوی عناصر نیتروژن و پتاسیم می باشد. این عناصر در کلیه فرایندهای رشدی گیاه موثر می باشند. از آنجاییکه نسبت نیتروژن به پتاسیم در این کالا پایین است لذا می تواند در طی رشد زایشی برای درشت شدن و بهبود کیفیت میوه از آن استفاده کرد. در صورت کمبود شدید پتاسیم دفعات مصرف را تکرار کنید و از حداکثر میزان توصیه شده در جدول ذیل استفاده نمائید. این کود به صورت استفاده مستقیم در آبیاری، چالکود پای درخت، استفاده در سیستم آب کشت (هیدروپونیک) و به صورت محلول پاشی روی شاخ و برگ قابل استفاده است.

ترکیباتدرصد
 نیتروژن (NO3, NH4, NH2-N) ۱۳%
 پتاسیم (K2O) ۴۲%
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه
محصولاتروش مصرف
زمانبرگپاشیخاکی
گیاهان زراعیرشد رویشی۲-۵ کیلوگرم/هکتار۱۵-۳۰ کیلوگرم/هکتار
درختان میوهبعد گلدهی۱-۳ کیلوگرم/۱۰۰۰ لیتر آب۵۰-۱۰۰ گرم/درخت
صیفی جاتبعد گلدهی۱-۳ کیلوگرم/۱۰۰۰ لیتر آب۱۰۰-۲۰۰ گرم/درخت
درختچه هاقبل برداشت۲-۵ کیلوگرم/هکتار۱۵-۲۰ کیلوگرم/هکتار
گلخانهاز ۴-۶ برگی بوته۱-۲کیلوگرم/۱۰۰۰متر مربع۲-۵ کیلوگرم/۱۰۰۰ متر مربع

این محصول کاملا عاری از سدیم، کلر، فلزات سنگین و سایر عناصر مضره است در صورت استفاده به صورت محلول پاشی روی برگ با آب کاملا خالص مخلوط کنید.

فشردگی و سفت شدن محصول ناشی از روی هم قرار گیری کیسه ها تاثیری بر روی کیفیت کالا نخواهد داشت.

توصیه های فوق به صورت کلی است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به کارشناسان فنی مراجعه کنید.

در صورت کمبود شدید از حداکثر مقادیر توصیه در دفعات متعدد استفاده نمائید.

قابلیت اختلاط:

کوالی مکس ۱۳-۰-۴۶ با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است. از اختلاط آن با ترکیبات بسیار قلیایی پرهیز کنید.

شرایط نگهداری:

  • در دمای ۵-۴۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
  • در محیط کاملا خشک و دور از رطوبت نگهداری کنید.
  • دور از نور مستقیم خورشید و در زیر سایه بان قرار دهید.
  • از استنشاق گاز ناشی از باز شدن درب کیسه پرهیز کنید.
  • از دسترس اطفال و در معرض غذای انسان و دام قرار ندهید.