کوالی مکس 13-0-46

NPK

کوالی مکس 13-0-46 حاوی عناصر نیتروژن و پتاسیم می باشد. این عناصر در کلیه فرایندهای رشدی گیاه موثر می باشند. از آنجاییکه نسبت نیتروژن به پتاسیم در این کالا پایین است لذا می تواند در طی رشد زایشی برای درشت شدن و بهبود کیفیت میوه از آن استفاده کرد. در صورت کمبود شدید پتاسیم دفعات مصرف را تکرار کنید و از حداکثر میزان توصیه شده در جدول ذیل استفاده نمائید. این کود به صورت استفاده مستقیم در آبیاری، چالکود پای درخت، استفاده در سیستم آب کشت (هیدروپونیک) و به صورت محلول پاشی روی شاخ و برگ قابل استفاده است.

ترکیبات درصد
 نیتروژن (NO3, NH4, NH2-N)  13%
 پتاسیم (K2O)  42%
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه
محصولات روش مصرف
زمان برگپاشی خاکی
گیاهان زراعی رشد رویشی 2-5 کیلوگرم/هکتار 15-30 کیلوگرم/هکتار
درختان میوه بعد گلدهی 1-3 کیلوگرم/1000 لیتر آب 50-100 گرم/درخت
صیفی جات بعد گلدهی 1-3 کیلوگرم/1000 لیتر آب 100-200 گرم/درخت
درختچه ها قبل برداشت 2-5 کیلوگرم/هکتار 15-20 کیلوگرم/هکتار
گلخانه از 4-6 برگی بوته 1-2کیلوگرم/1000متر مربع 2-5 کیلوگرم/1000 متر مربع

این محصول کاملا عاری از سدیم، کلر، فلزات سنگین و سایر عناصر مضره است در صورت استفاده به صورت محلول پاشی روی برگ با آب کاملا خالص مخلوط کنید.

فشردگی و سفت شدن محصول ناشی از روی هم قرار گیری کیسه ها تاثیری بر روی کیفیت کالا نخواهد داشت.

توصیه های فوق به صورت کلی است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به کارشناسان فنی مراجعه کنید.

در صورت کمبود شدید از حداکثر مقادیر توصیه در دفعات متعدد استفاده نمائید.

قابلیت اختلاط:

کوالی مکس 13-0-46 با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است. از اختلاط آن با ترکیبات بسیار قلیایی پرهیز کنید.

شرایط نگهداری:

  • در دمای 5-40 درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
  • در محیط کاملا خشک و دور از رطوبت نگهداری کنید.
  • دور از نور مستقیم خورشید و در زیر سایه بان قرار دهید.
  • از استنشاق گاز ناشی از باز شدن درب کیسه پرهیز کنید.
  • از دسترس اطفال و در معرض غذای انسان و دام قرار ندهید.