کوالی مکس 15.5-0-0+26.5

NPK

کوالی مکس 15.5-0-0+26.5 حاوی دو عنصر ضروری نیتروژن و کلسیم می باشد. نیتروژن از مهمترین عناصر مورد نیاز گیاه است که در فرایندهای مختلفی از جمله ساخت پروتئین، آنزیم و در ساختمان کلروفیل نقش دارد. کلسیم نیزدر ساختمان دیواره سلولی و در استحکام بافت های گیاهی نقش دارد. این کود به صورت استفاده مستقیم در آبیاری، چالکود پای درخت، استفاده در سیستم آب کشت (هیدروپونیک) و به صورت محلول پاشی روی شاخ و برگ قابل استفاده است. در طی دوره رشد گیاه و به ویژه از زمان تشکیل میوه ها به منظور تامین کلسیم و جلوگیری از ریزش میوه ها می توان استفاده کرد. در صورت نیاز به کلسیم دفعات مصرف را تکرار کنید و از حداکثر میزان توصیه شده در جدول ذیل استفاده نمائید.

ترکیبات درصد
 نیتروژن (NO3, NH4, NH2-N)  15.5%
 کلسیم (CaO)  26.5%
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه
محصولات روش مصرف
زمان برگپاشی خاکی
گیاهان زراعی قبل برداشت 2-5 کیلوگرم/هکتار 15-20 کیلوگرم/هکتار
درختان میوه از تشکیل میوه 1-3 کیلوگرم/1000 لیتر آب 50-80 گرم/درخت
صیفی جات از تشکیل میوه 1-3 کیلوگرم/1000 لیتر آب 80-150 گرم/درخت
درختچه ها از تشکیل میوه 2-5 کیلوگرم/1000 لیتر آب 15-20 کیلوگرم/هکتار
گلخانه از تشکیل میوه 1-2کیلوگرم/1000متر مربع 2-5 کیلوگرم/1000 متر مربع

این محصول کاملا عاری از سدیم، کلر، فلزات سنگین و سایر عناصر مضره است در صورت استفاده به صورت محلول پاشی روی برگ با آب کاملا خالص مخلوط کنید.

فشردگی و سفت شدن محصول ناشی از روی هم قرار گیری کیسه ها تاثیری بر روی کیفیت کالا نخواهد داشت.

توصیه های فوق به صورت کلی است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به کارشناسان فنی مراجعه کنید.

در صورت کمبود شدید از حداکثر مقادیر توصیه در دفعات متعدد استفاده نمائید.

قابلیت اختلاط:

کوالی مکس 15.5-0-0+26.5 با کودهای حاوی منیزیم، فسفر و گوگرد قابل اختلاط نیست. با سایر کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط می باشد

شرایط نگهداری:

  • در دمای 5-40 درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
  • در محیط کاملا خشک و دور از رطوبت نگهداری کنید.
  • دور از نور مستقیم خورشید و در زیر سایه بان قرار دهید.
  • از استنشاق گاز ناشی از باز شدن درب کیسه پرهیز کنید.
  • از دسترس اطفال و در معرض غذای انسان و دام قرار ندهید.