Quali Max CN

/Quali Max CN
Quali Max CN2019-01-14T13:44:20+04:30

کوالی مکس ۱۵٫۵-۰-۰+۲۶٫۵

NPK

کوالی مکس ۱۵٫۵-۰-۰+۲۶٫۵ حاوی دو عنصر ضروری نیتروژن و کلسیم می باشد. نیتروژن از مهمترین عناصر مورد نیاز گیاه است که در فرایندهای مختلفی از جمله ساخت پروتئین، آنزیم و در ساختمان کلروفیل نقش دارد. کلسیم نیزدر ساختمان دیواره سلولی و در استحکام بافت های گیاهی نقش دارد. این کود به صورت استفاده مستقیم در آبیاری، چالکود پای درخت، استفاده در سیستم آب کشت (هیدروپونیک) و به صورت محلول پاشی روی شاخ و برگ قابل استفاده است. در طی دوره رشد گیاه و به ویژه از زمان تشکیل میوه ها به منظور تامین کلسیم و جلوگیری از ریزش میوه ها می توان استفاده کرد. در صورت نیاز به کلسیم دفعات مصرف را تکرار کنید و از حداکثر میزان توصیه شده در جدول ذیل استفاده نمائید.

ترکیباتدرصد
 نیتروژن (NO3, NH4, NH2-N) ۱۵٫۵%
 کلسیم (CaO) ۲۶٫۵%
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه
محصولاتروش مصرف
زمانبرگپاشیخاکی
گیاهان زراعیقبل برداشت۲-۵ کیلوگرم/هکتار۱۵-۲۰ کیلوگرم/هکتار
درختان میوهاز تشکیل میوه۱-۳ کیلوگرم/۱۰۰۰ لیتر آب۵۰-۸۰ گرم/درخت
صیفی جاتاز تشکیل میوه۱-۳ کیلوگرم/۱۰۰۰ لیتر آب۸۰-۱۵۰ گرم/درخت
درختچه هااز تشکیل میوه۲-۵ کیلوگرم/۱۰۰۰ لیتر آب۱۵-۲۰ کیلوگرم/هکتار
گلخانهاز تشکیل میوه۱-۲کیلوگرم/۱۰۰۰متر مربع۲-۵ کیلوگرم/۱۰۰۰ متر مربع

این محصول کاملا عاری از سدیم، کلر، فلزات سنگین و سایر عناصر مضره است در صورت استفاده به صورت محلول پاشی روی برگ با آب کاملا خالص مخلوط کنید.

فشردگی و سفت شدن محصول ناشی از روی هم قرار گیری کیسه ها تاثیری بر روی کیفیت کالا نخواهد داشت.

توصیه های فوق به صورت کلی است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به کارشناسان فنی مراجعه کنید.

در صورت کمبود شدید از حداکثر مقادیر توصیه در دفعات متعدد استفاده نمائید.

قابلیت اختلاط:

کوالی مکس ۱۵٫۵-۰-۰+۲۶٫۵ با کودهای حاوی منیزیم، فسفر و گوگرد قابل اختلاط نیست. با سایر کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط می باشد

شرایط نگهداری:

  • در دمای ۵-۴۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
  • در محیط کاملا خشک و دور از رطوبت نگهداری کنید.
  • دور از نور مستقیم خورشید و در زیر سایه بان قرار دهید.
  • از استنشاق گاز ناشی از باز شدن درب کیسه پرهیز کنید.
  • از دسترس اطفال و در معرض غذای انسان و دام قرار ندهید.