کوالی مکس 20-20-20

NPK

کوالی مکس 20-20-20 ترکیب متعادلی از کلیه عناصر غذایی کم مصرف و پر مصرف مورد نیاز گیاهان است. در تمام دوره رشد باعث رفع نیاز و تحریک رشد رویشی و زایشی گیاه می شود. می توان از ابتدای بهار و شروع رشد رویشی تا قبل از باردهی محصول به صورت استفاده مستقیم در آبیاری، چالکود پای درخت، استفاده در سیستم آب کشت (هیدروپونیک) و به صورت محلول پاشی روی شاخ و برگ استفاده کرد. در صورت لزوم دفعات مصرف را تکرار کنید و از حداکثر میزان توصیه شده استفاده نمائید.

دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه
ترکیبات درصد
نیتروژن (NO3, NH4, NH2-N) 20%
فسفر (P2O5) 20%
پتاسیم (K2O) 20%
منیزیم (MgO) 1%
گوگرد (S) 1%
کلسیم (CaO)
آهن کلات (Fe-EDTA) 1000ppm
ترکیبات درصد
روی کلات (Zn-EDTA) 400ppm
منگنز کلات (Mn-EDTA) 250ppm
مس کلات (Cu-EDTA) 50ppm
بر معدنی (B) 50ppm
مولیبدن معدنی (Mo) 25ppm
اسید آمینه آزاد (A.A) 1%
هیومیک اسید (H.A) 1%
محصولات روش مصرف
زمان برگپاشی خاکی
گیاهان زراعی طی دوره رشد 2-5 کیلوگرم/هکتار 10-15 کیلوگرم/هکتار
درختان میوه ابتدای بهار تا تشکیل میوه 1-3 کیلوگرم/1000 لیتر آب 50 گرم/درخت
صیفی جات از سبز شدن تا تشکیل میوه 2-5 کیلوگرم/هکتار 15-20 کیلوگرم/هکتار
درختچه ها قبل از گلدهی 2-5 کیلوگرم/1000 لیتر آب 15-25 کیلوگرم/هکتار
گلخانه از ابتدای رشد تا تشکیل میوه 1-2کیلوگرم/1000متر مربع 3-5 کیلوگرم/1000 متر مربع

این محصول کاملا عاری از سدیم، کلر، فلزات سنگین و سایر عناصر مضره است در صورت استفاده به صورت محلول پاشی روی برگ با آب کاملا خالص مخلوط کنید.

فشردگی و سفت شدن محصول ناشی از روی هم قرار گیری کیسه ها تاثیری بر روی کیفیت کالا نخواهد داشت.

قابلیت اختلاط:

کوالی مکس 20-20-20 با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است.. از اختلاط آن با ترکیبات بسیار قلیایی پرهیز کنید.

شرایط نگهداری:

  • در دمای 50-40 درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
  • در محیط کاملا خشک و دور از رطوبت نگهداری کنید.
  • دور از نور مستقیم خورشید و در زیر سایه بان قرار دهید.
  • از استنشاق گاز ناشی از باز شدن درب کیسه پرهیز کنید.
  • از دسترس اطفال و در معرض غذای انسان و دام قرار ندهید.