کوالی مکس 10-52-10

NPK

کوالی مکس 10-52-10 حاوی کلیه عناصر غذایی و مقادیر بالایی ازعنصر فسفر می باشد. فسفر در تامین انرژی مورد نیاز گیاه، انتقال مواد فتوسنتزی و تحریک رشد و توسعه ریشه موثر است لذا می توان در اوائل دوره رشد وهمزمان با شروع فعالیت ریشه ها استفاده کرد. در صورت کمبود شدید فسفر دفعات مصرف را تکرار کنید و از حداکثر میزان توصیه شده در جدول ذیل استفاده نمائید.
این کود به صورت استفاده مستقیم در آبیاری، چالکود پای گیاه، استفاده در سیستم آب کشت (هیدروپونیک) و به صورت محلول پاشی روی شاخ و برگ قابل استفاده است.  کاملا خالص مخلوط کنید.

دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه
ترکیبات درصد
نیتروژن (NO3, NH4, NH2-N) 10%
فسفر (P2O5) 52%
پتاسیم (K2O) 10%
منیزیم (MgO) 1%
گوگرد (S) 1%
کلسیم (CaO)
آهن کلات (Fe-EDTA) 1000ppm
ترکیبات درصد
روی کلات (Zn-EDTA) 400ppm
منگنز کلات (Mn-EDTA) 250ppm
مس کلات (Cu-EDTA) 50ppm
بر معدنی (B) 50ppm
مولیبدن معدنی (Mo) 25ppm
اسید آمینه آزاد (A.A) 1%
هیومیک اسید (H.A) 1%
محصولات روش مصرف
زمان برگپاشی خاکی
گیاهان زراعی از سبز شدن تا شروع باردهی 2-5 کیلوگرم/هکتار 10-15 کیلوگرم/هکتار
درختان میوه قبل شکوفه دهی 1-3 کیلوگرم/1000 لیتر آب 50 گرم/درخت
صیفی جات از سبز شدن تا تشکیل میوه 2-5 کیلوگرم/هکتار 15-20 کیلوگرم/هکتار
درختچه ها قبل گلدهی 2-5 کیلوگرم/1000 لیتر آب 15-25 کیلوگرم/هکتار
گلخانه از 4-6 برگی بوته 1-2 کیلوگرم/1000 متر مربع 2-5 کیلوگرم/1000 متر مربع

این محصول کاملا عاری از سدیم، کلر، فلزات سنگین و سایر عناصر مضره است در صورت استفاده به صورت محلول پاشی روی برگ با آب کاملا خالص مخلوط کنید.

فشردگی و سفت شدن محصول ناشی از روی هم قرار گیری کیسه ها تاثیری بر روی کیفیت کالا نخواهد داشت.

قابلیت اختلاط:

کوالی مکس 10-52-10 با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است. از اختلاط آن با ترکیبات بسیار قلیایی پرهیز کنید.

شرایط نگهداری:

  • در دمای 5-40 درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
  • در محیط کاملا خشک و دور از رطوبت نگهداری کنید.
  • دور از نور مستقیم خورشید و در زیر سایه بان قرار دهید.
  • از استنشاق گاز ناشی از باز شدن درب کیسه پرهیز کنید.
  • از دسترس اطفال و در معرض غذای انسان و دام قرار ندهید.