Potash Grow

/Potash Grow
Potash Grow2019-01-14T13:44:25+04:30

Potash-grow

پتاش گرو POTASH GROW

۳۵% پتاسیم با قابلیت جذب بسیار عالی به همراه اسیدهای آمینه آزاد

پتاش گرو یک کود بسیار عالی برای رفع سریع کمبود پتاسیم در محصولات کشاورزی است. پتاش گرو از سرعت جذب بسیار بالائی برخوردار است. در صورت محلولپاشی روی شاخ و برگ ۸۰% این کود در کمتر از ۱ ساعت از طریق شاخ و برگ گیاه جذب خواهد شد، در نتیجه امکان برگشوئی آن بسیار کاهش می یابد. اسیدهای آمینه آزاد موجود در این محصول به جذب و انتقال بهتر در بافتهای گیاهی و بهبود متابولیسم گیاه کمک می نماید. این اسیدهای آمینه همچنین سبب افزایش مقاومت گیاه به انواع تنشهای محیطی خواهد شد.
پتاسیم در عمده واکنش های سلولی واجد نقش بوده و به عنوان کاتالیزور عمل می نماید. این عنصر در نقل و انتقال مواد فتوسنتزی، کنترل تبخیر و تعرق گیاه و تنظیم فعالیتهای آنزیمی موثر است. پتاسیم همچنین در افزایش مقاومت گیاهان در برابر آفات و بیماریها، کم آبی، تنش های محیطی ،‌بهبود کمی و کیفی، افزایش طول عمر گلهای بریده و تشدید توان فتوسنتز گیاه نقش دارد. کمبود آن سبب خشکیدگی حاشیه برگها، توقف رشد و کاهش چشم گیر محصول خواهد شد.

ترکیباتW/V
پتاسیم (K2O)۳۵ %
پتاسیم۲۹ %
اسید آمینه آزاد۵ %
اسیدیته (pH)۷ تا ۷٫۵ %
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

پتاش گرو را می توان به صورت استفاده مستقیم در خاک به همراه آب آبیاری و همچنین محلولپاشی روی شاخ و برگ استفاده کرد. به شرح روشهای ذیل استفاده کرد.

محصولبرگپاشیخاکیزمان مصرف
درختان میوه (دانه داران، هسته داران، مرکبات، زیتون)۳-۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب۶۰-۳۰  میلی لیتر/درختپس از تشکیل میوه ها/چنانچه علائم کمبود ملاحظه شود.
میوه های گرمسیری۳-۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب۸۰-۵۰  میلی لیتر/درختپس از تشکیل میوه
صیفی جات۲لیتر/هکتار۵-۴ لیتر در هکتاردر دوره رشد سریع محصول/ باردهی/ مواجه شدن گیاه با تنشهای محیطی
توت فرنگی۲لیتر/هکتار۴-۳ لیتر/هکتاراز شروع گلدهی تا پایان دوره برداشت محصول
هندوانه/خربزه۲-۱لیتر/هکتار۶-۴ لیتر/هکتاراز تشکیل میوه تا برداشت محصول
انگور۳-۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب۵۰-۲۰میلی لیتر/درختپس از ظهور خوشه ها تا یک ماه قبل از برداشت
سیب زمینی/گوجه فرنگی۳-۲لیتر/هکتار۶-۴لیتر/هکتاراز شروع گلدهی تا پایان برداشت محصول

قابلیت اختلاط:

پتاش گرو با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است با این حال انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد.