تصویر لودر
آشنایی با نمونه برداری برگ

آشنایی با نمونه برداری برگ

نمونه برداری برگ چیست

نمونه برداری برگ از مهمترین ابزاری است که باغداران برای تعیین نیازهای کودی باغات خود دارند. در حالی که نمونه های خاک برای بررسی pH خاک و تععین هرگونه مشکل بالقوه در جذب رقابتی بین مواد مغذی در خاک مفید هستند، نمونه های برگ وضعیت کوددهی واقعی را به شما می گویند.

هدف از نمونه گیری برگ

هدف از تجزیه و تحلیل برگ تعیین مواد مغذی گیاه است. تجزیه و تحلیل برگ نشان می دهد که آیا گیاه به مواد مغذی مورد نیاز دسترسی دارد یا خیر. کمبود مواد مغذی منجر به یک محصول بی کیفیت با عملکرد کمتر می شود. تجزیه و تحلیل نمونه برگ اطلاعات ارزشمندی در مورد وضعیت تغذیه ارائه می دهد و به جلوگیری یا به حداقل رساندن آسیب کمک می کند.. استفاده از نمونه های توام خاک و برگ به تولید کنندگان اجازه می دهد تا کاربردهای کود خود را با نیازهای واقعی درخت تطبیق دهند نه بر پایه حدس و گمان. این یک فرصت عالی برای صرفه جویی در هزینه های کود است.

زمان مناسب نمونه برداری

زمان توصیه شده کلی برای نمونه برداری از برگ 15 تیر تا 15 مرداد است. ممکن است رشد درختان شما 7 تا 10 روز عقب تر از نرمال باشد در اینصورت تاریخ نمونه برداری یک هفته عقب تر انجام می شود. علت اینکه تاریخ نمونه برداری مهم است این است که غلظت فسفر(P )، ازت (N ) و روی (Zn )  بر اساس وزن خشک برگ در اوایل فصل با نسبت زیاد شروع می شود، بعد از تکامل برگ کاهش می یابد، اوایل تیر به حالت نسبتا ثابت می رسد و سپس در نزدیکی خزان برگ مجدداً کاهش می یابد. بیشتر فسفر و روی که در برگ ها جمع می شوند تا زمانی که برگ ها به اندازه کامل می رسند شیب افزایشی دارند. پتاسیم (K )، منیزیم (Mg )، منگنز (Mn ) و بور (B ) نیز با پیشرفت فصل تمایل به افزایش دارند و سپس کاهش می یابند. غلظت کلسیم (Ca ) در طول فصل در برگ ها افزایش یافته و در مرداد و شهریور به اوج خود می رسد.
غلظت مواد مغذی معدنی در برگها با سبز شدن برگ ها، بزرگ شدن آنها و در نهایت پیری برگ تغییر می کند. برای بسیاری از عناصر، کمترین تغییر غلظت از دهه دوم تیر تا اوایل دهه دوم مرداد رخ می دهد بنابراین نمونه برداری از برگ باید در این زمان انجام شود زیرا سطوح بحرانی تعیین شده از طریق آزمایش و مشاهده بر اساس  نمونه برداری انجام شده در این دوره است و چنانچه نمونه برداری از برگ در طول فصل رشد بخواهد انجام گیرد فقط یک هزینه اضافی را تحمیل می کند. مقایسه درختان دارای کمبود با درختان سالم می تواند با نمونه برداری از برگ در هر زمانی انجام شود، مشروط بر اینکه از چگونگی تغییر غلظت عناصر در طول فصل آگاه باشیم. تجزیه و تحلیل برگ لزوما الگوی استفاده واقعی از مواد مغذی معدنی را منعکس نمی کند و فقط غلظت آن عناصر را در برگ در زمان نمونه برداری نشان می دهند.

روش نمونه گیری برگ 

  1. درختان غیر عادی یا درختانی که نماینده منطقه نیستند باید به طور جداگانه نمونه برداری شوند. شرح کامل و دقیق ناهنجاری ها باید همراه با چنین نمونه هایی باشد.
  2. نمونه های گرفته شده از رقم غالب و هم سن در هر قطعه باشد.
  3. بلافاصله پس از جمع آوری، برگ ها (کل سطح، چه بالا و چه پایین) را با یک اسفنج نرم و مرطوب یا پارچه مرطوب پاک کنید تا گرد و غبار و بقایای محلول پاشی پاک شود.
  4. برگ ها را تا حدی در هوا خشک کرده و در پاکت کاغذی یا کیسه پلاستیکی سوراخ دار تمیز قرار دهید.
  5. پاگر داده های اخیر آزمایش خاک در دسترس نیست، توصیه می شود یک نمونه خاک تهیه و همراه برگ ها به آزمایشگاه ارسال شود.

اطلاعات همراه نمونه ها

  1. نوع محصول و رقم
  2. سن درخت
  3. شماره نمونه
  4. اطلاعات تماس
  5. نمونه ها به آزمایشگاه معتبر ارسال گردد و سوابق نمونه های خود را بایگانی کنید. ترکیب گزارش های سال های مختلف می تواند برای تنظیم دقیق برنامه های کودی استفاده شود