محل آزمایش: شهرستان چناران -روستای حسن آباد -مزرعه آقای ادیبیان
با همکاری مدیریت فروشگاه کشاورزی کشت برتز: خانم مهندس خراسانی


برای دریافت ادامه این مطلب روی “دانلود” کلیک نمایید.