Humic Strong

/Humic Strong
Humic Strong2019-01-14T13:44:25+04:30

هیومیک و فولویک اسید با بهترین کیفیت برگرفته از معادن لئوناردیت غنی شده با اسیدهای آمینه

هیومیک استرانگ (HUMIC STRONG)

بهبود خصوصیات شیمیائی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک
بهبود رشد و افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی

گروه هیومیک استرانگ محصولاتی با پایه هیومیک و فولویک اسید هستند. این محصولات ضمن تقویت ساختار شیمیایی و فیزیکی خاک در آزاد سازی عناصر غذائی و بهبود جذب آنها موثر می باشند. هیومیک استرانگ اسیدیته خاک را کاهش داده، ظرفیت تبادل کاتیونی خاک (CEC) را افزایش می دهد، فعالیت میکروارگانیسم های خاک را بیشتر کرده و در نتیجه جذب عناصر غذائی مفید مورد نیاز گیاه مانند فسفر، پتاسیم، آهن، مس، روی و کلسیم بیشتر می گردد. کلیه فرایندهای مزبور در تقویت گیاه و همچنین افزایش تولید محصول موثر می باشند.

ترکیباتهیومیک استرانگ (% W/W)
مایعپودرپلت
هیومیک و فولویک اسید۲۰۹۵۷۰
هیومیک اسید۱۵۸۰۷۰
فولویک اسید۵۱۵
پتاسیم۳۱۲۱۰
اسید آمینه۳
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

هیومیک استرانگ برای کلیه محصولات کشاورزی (زراعت، باغات، گلخانه) و در تمام مراحل رشدی گیاه به صورت خاکی قابل استفاده است. همچنین می توان پیش از کشت به عنوان بذر مال و با هدف بهبود جوانه زنی و تسریع در رشد اولیه گیاهچه از خاک استفاده کرد. هیومیک اسید مایع همچنین حاوی اسیدهای آمینه است که در تحریک رشد رویشی و زایشی و افزایش مقاومت گیاه به انواع تنشهای محیطی نیز موثر است.

 

گیاهانهیومیک استرانگ
مایعپودرپلت
درختان میوه، مرکبات، پسته۴۰ تا ۵۰ میلی لیتر برای هر درخت۳۰ گرم برای هر درخت۴۰ تا ۵۰ گرم برای هر درخت
صیفی جات۳ تا ۷ لیتر در هکتار۲ تا ۳کیلوگرم در هکتار۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار
غلات۳ تا ۵ لیتر در هکتار۲ تا ۳کیلوگرم در هکتار۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار
برنج۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار
سیب زمینی، گوجه فرنگی۵ تا ۷ لیتر در هکتار۲ تا ۳کیلوگرم در هکتار۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار
چغندر قند۵ تا ۷ لیتر در هکتار۲ تا ۳کیلوگرم در هکتار۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار
گلخانه۵ تا ۷ لیتر در هکتار۱ تا ۲ کیلو گرم در ۱۰۰۰ متر مربع۳ تا ۵ کیلو گرم در ۱۰۰۰ متر مربع
بذرمال۱ لیتر در ۱۰۰ کیلوگرم بذر۱ کیلوگرم در ۱۰۰ کیلوگرم بذر

 

قابلیت اختلاط:

کلیه محصولات گروه هیومیک استرانگ با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است با این حال انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد.

از اختلاط آنها با ترکیباتی که اسیدیته بسیار پائینی دارند اجتناب کنید.