هیومیک و فولویک اسید با بهترین کیفیت برگرفته از معادن لئوناردیت غنی شده با اسیدهای آمینه

هیوميک استرانگ (HUMIC STRONG)

بهبود خصوصیات شیمیائی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک
بهبود رشد و افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی

گروه هیوميک استرانگ محصولاتی با پايه هیوميک و فولويک اسيد هستند. اين محصولات ضمن تقويت ساختار شیمیایی و فیزیکی خاک در آزاد سازی عناصر غذائی و بهبود جذب آنها موثر می باشند. هیومیک استرانگ اسيديته خاک را کاهش داده، ظرفیت تبادل کاتيوني خاک (CEC) را افزایش مي دهد، فعاليت ميکروارگانيسم هاي خاک را بيشتر کرده و در نتيجه جذب عناصر غذائي مفيد مورد نياز گياه مانند فسفر، پتاسيم، آهن، مس، روي و کلسيم بيشتر مي گردد. کليه فرايندهاي مزبور در تقويت گياه و همچنين افزايش توليد محصول موثر مي باشند.

ترکیبات هیومیک استرانگ (% W/W)
مایع پودر پلت
هیوميک و فولويک اسيد 20 95 70
هیوميک اسيد 15 80 70
فولويک اسيد 5 15
پتاسيم 3 12 10
اسيد آمينه 3
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

هیوميک استرانگ براي کليه محصولات کشاورزي (زراعت، باغات، گلخانه) و در تمام مراحل رشدي گياه به صورت خاکي قابل استفاده است. همچنین مي توان پیش از کشت به عنوان بذر مال و با هدف بهبود جوانه زنی و تسریع در رشد اولیه گیاهچه از خاک استفاده کرد. هیومیک اسید مایع همچنین حاوی اسیدهای آمینه است که در تحریک رشد رویشی و زایشی و افزایش مقاومت گیاه به انواع تنشهای محیطی نیز موثر است.

 

گیاهان هیومیک استرانگ
مایع پودر پلت
درختان میوه، مرکبات، پسته 40 تا 50 میلی لیتر برای هر درخت 30 گرم برای هر درخت 40 تا 50 گرم برای هر درخت
صیفی جات 3 تا 7 لیتر در هکتار 2 تا 3کیلوگرم در هکتار 10 تا 20 کیلوگرم در هکتار
غلات 3 تا 5 لیتر در هکتار 2 تا 3کیلوگرم در هکتار 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار
برنج 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار
سیب زمینی، گوجه فرنگی 5 تا 7 لیتر در هکتار 2 تا 3کیلوگرم در هکتار 10 تا 20 کیلوگرم در هکتار
چغندر قند 5 تا 7 لیتر در هکتار 2 تا 3کیلوگرم در هکتار 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار
گلخانه 5 تا 7 لیتر در هکتار 1 تا 2 کیلو گرم در 1000 متر مربع 3 تا 5 کیلو گرم در 1000 متر مربع
بذرمال 1 لیتر در 100 کیلوگرم بذر 1 کیلوگرم در 100 کیلوگرم بذر

 

قابليت اختلاط:

کلیه محصولات گروه هیومیک استرانگ با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است با این حال انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد.

از اختلاط آنها با ترکیباتی که اسیدیته بسیار پائینی دارند اجتناب کنید.