Fruit Ful

/Fruit Ful
Fruit Ful2019-01-14T13:44:25+04:30

فروت فول (Fruit Ful)

فروت فول حاوی مقادیر زیادی فسفر، پتاسیم و عناصر کم مصرف به صورت کلات EDTA است. در این محصول از اسیدهای آمینه برای انتقال مواد غذائی و ترکیبات فتوسنتزی گیاه به سمت میوه ها استفاده شده است. اسیدهای آمینه در فرایند فتوسنتز و افزایش تولید محصول نقش دارند و همچنین انرژی لازم برای جذب و انتقال عناصر در گیاه را همزمان فراهم می کنند.
فروت فول میزان وزن و قطر میوه ها را افزایش داده و سبب بهبود میزان قند و اندازه میوه و تولید محصول می گردد. در نتیجه استفاده از آن تعداد میوه های کوچک کاهش یافته و میزان اسیدی بودن میوه ها کم می گردد. فروت فول سبب یکنواختی اندازه میوه ها شده و شاخص سختی میوه (گرم/سانتی متر مکعب) را افزایش می دهد. فروت فول تولیدات فتوسنتزی گیاه را در اندامهای گیاهی توزیع می کند. در نتیجه استفاده آن و در زمان مواجه شدن گیاه با تنشهای محیطی مقاومت گیاه به تنشها افزایش یافته و توزیع تولیدات گیاه در کل اندامهای گیاهی متناسب خواهد بود.
فروت فول سریعا از طریق برگ و ریشه ها جذب شده و در نتیجه اثرات استفاده آن در کوتاه مدت قابل ملاحظه خواهد بود. از این محصول می توانید از ابتدای تشکیل تا قبل از برداشت میوه ها به فاصله هر ۳-۲ هفته یک بار به صورت محلولپاشی روی شاخ و برگ و یا همراه آب آبیاری استفاده کرد.

%W/Wمشخصات%W/Wمشخصات
۶ارگانیک نیتروژن (N)۵ارگانیک فسفر (P2O5)
۲۵پتاسیم (K2O)۰٫۷آهن (Fe-EDTA)
۰٫۰۶روی (Zn-EDTA)۰٫۳منگنز(Mn-EDTA)
۰٫۰۳مس(Cu-EDTA)۰٫۰۳مولیبدن(Mo)
۰٫۰۶بر(B)۰٫۰۳محرکهای رشدی
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

فروت فول در تمام مراحل رشدی گیاه به استثنای دوره گلدهی قابل استفاده است. برای درختان میوه فروت فول را قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه و هنگام درشت شدن میوه ها استفاده کنید. برای محصولات زراعی می توان در تمام مراحل رشدی گیاه قابل استفاده است.

قابلیت اختلاط:

فروت فول با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است با این حال انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد..

از ترکیب آن با ترکیبات حاوی کلسیم، منیزیم و گوگرد خودداری کنید.

گیاهانمیزان مصرف
برگپاشی (میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب)خاکی(لیتر/هکتار)
مرکبات، درختان میوه و زیتون۵۰۰-۳۰۰۷-۵
صیفی جات۵۰۰-۳۵۰۷-۵
توت فرنگی۴۰۰-۳۰۰۵-۳
میوه های گرمسیری۶۰۰-۴۰۰۱۰-۸
انگور۴۰۰-۳۰۰۸-۶
هندوانه، خربزه۴۰۰-۲۰۰۸-۵
هیدروپونیک۱۰۰۰-۵۰۰ میلی لیتر/۱۰۰۰ متر مربع. پس از هر برداشت استفاده شود.