Botanica

/Botanica
Botanica2019-01-14T13:44:26+04:30

بوتانیکا (Botanica)

غنی از اسیدهای آمینه آزاد برای تحریک رشد گیاه و کاهش خسارت تنشهای محیطی

بوتانیکا یک محصول کاملا ارگانیک می باشد که از اسیدهای آمینه آزاد تشکیل شده است. این اسیدهای آمینه از ۲ مرحله هیدرولیز آنزیمی بدست آمده اند. این تکنیک تولید منحصر به فرد بوده و سبب تولید محصولی گردیده که بیشترین میزان اسیدهای آمینه آزاد را دارا باشد و در افزایش سوخت و ساز گیاه بسیار موثر خواهد بود. در نتیجه کاربری بوتانیکا کلیه فرایندهای رشدی گیاه از جوانه زنی تا برداشت محصول بهبود خواهد یافت.

ترکیبات %
ماده خشک۹۵
اسیدهای آمینه کل۸۷٫۵
اسیدهای آمینه آزاد۵۲
نیتروژن۸
اسیدیته فعال۷
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

تفکیک اسیدهای آمینه بر حسب نوع  و میزان آن بر اساس روشهای اندازه گیری HPLC

بوتانیکا اسیدهای آمینه ضروری و مورد نیاز گیاه را در اختیار گیاه قرار خواهد داد. برخی از این اسیدهای آمینه مانند پرولین و هیدروکسی پرولین تاثیرات بسیار خوبی در پیشگیری و افزایش مقاومت گیاه به انواع تنشهای محیطی مانند خشکی، گرما، رطوبت زیاد، سرما و همچنین اثرات خسارت ناشی از سوء مصرف سموم کشاورزی را در گیاه دارند.
بوتانیکا تولید و سنتز هورمونهای گیاهی و در نتیجه گلدهی گیاه را فعال تر می کند. فرآیند تشکیل، درشت شدن، رسیدگی و رنگ گیری میوه ها را افزایش داده و تولید میوه های با میزان بیشتری از قند و ویتامین را افزایش خواهد شد.

 (%) QUINTITYAMINO GRAM
۸٫۶۸L-Glutamic acid
۳٫۰۰Glycine
۲٫۸۰L- Alanin
۱٫۵۷L-Isoleucine
۲٫۴۶L-Leucine
۰٫۹۵L-Tyrosine
۰٫۷۲L-Histidine
۴٫۳۶L-Arginine
۱٫۰۵L-Hydroxi Proline
 (%) QUINTITYAMINO GRAM
۴٫۰۲L-Asparatic acid
۳٫۹۸L-Threonine
۴٫۹۵L- Serine
۱٫۲۸L-Cystine
۲٫۶۴L-Valine
۰٫۷۴L-Methionine
۱٫۸۲L-Phenylalanine
۲٫۸۹L-lysine
۴٫۰۹L-Proline

روش مصرف:

بوتانیکا در تمام مراحل رشدی گیاه و حتی در طی دوره گلدهی به صورت محلولپاشی روی شاخ و برگ گیاه قابل استفاده است. در شرائط تنشهای محیطی (سرمازدگی، خشکی، شوری، مسمومیت با سموم و…) از حداکثر میزان توصیه شده در جدول ذیل استفاده گردد و بهتر است همزمان از روش خاکی و برگپاشی استفاده شود.

محصول برگپاشی خاکی دوره مصرف
درختان میوه۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب۳۰ تا ۴۰ گرم برای هر درختشروع گلدهی تا قبل برداشت میوه ها
مرکبات۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب۳۰ تا ۴۰ گرم برای هر درختشروع گلدهی تا قبل برداشت میوه ها
غلات(گندم، جو)۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتاردر طی دوره رشد و برداشت محصول
صیفی جات۲ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب۳ تا ۴ لیتر در هکتاراز زمان انتقال نشاء تا پایان برداشت محصول
توت فرنگی۱ کیلوگرم در هکتار۰٫۸ تا ۱ کیلوگرم در هکتاریک هفته قبل از شروع برداشت تا پایان برداشت محصول
یونجه۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتارپس از هر برداشت
سیب زمینی، گوجه فرنگی۱ تا ۲ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتاراز گلدهی تا درشت شدن میوه ها
گلخانه۲۰۰گرم در ۱۰۰۰ متر مربع۰٫۸ تا ۱ کیلوگرم در ۱۰۰۰متر مربعدر طی دوره رشد و برداشت محصول

قابلیت اختلاط:

بوتانیکا با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است با این حال انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد.

در صورت اختلاط با سموم ضمن انتقال و جذب سریع سم به دوره بهبودی گیاه پس از سم پاشی کمک خواهد کرد.