آلجیوس (Algeuos)

گروه محصولات آلجيوس غني از عصاره جلبکهاي دريائي با منشاء اسکوفيليوم Ascophyllum Nodusom هستند که با عناصر تغذيه اي پر مصرف و کم مصرف تقويت شده است. کليه عناصر ميکرو به صورت کلات EDTA بوده که از قابليت جذب بالائي در استفاده به صورت خاکي و برگپاشي برحوردار است. اين عصاره غني از هورمونهاي طبيعي گياهي مانند اکسين، سيتوکنين و جيبرلين و همچنين مولکولهاي آلي نظير بتائين، مانيتول، پلي ساکاريد و اسيد هاي امينه است که در تحريک و فعال کردن کلیه فرايندهاي رشدي گياهان تاثيرات بسزائي دارند. آلجيوس باعث افزايش سطح هورمونهاي گياهي مي شود و در نتيجه آن رشد و نمو گياه بهبود يافته و قابليت جذب و متابوليسم عناصر غذائي به شدت افزايش مي يابد. آلجيوس براي تحريک رشد گياه، فعاليت و توسعه سيستم ريشه اي گياهان، تقويت عمومي گياه و همچنين مقاومت گياهان به انواع تنشهاي زيستي و غيرزيستي نظير آفات، بيماري ها، خشکي و سرما مناسب است.

دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه
ترکیبات آلجيوس آلجيوس20 آلجيوس پلاس آلجيوس سینرژی
عصاره جلبک دريائي 20 28 28 28
نيتروژن (N)% 11 20 5 5
فسفر (P2O5)% 4 20 10 42
پتاسيم (K2O)% 8 20 30 10
منیزیم (Mg) % 0.5
پلي ساکاريد، آنزیم ،ويتامين ها، هورمونهاي گياهي 0.2 1.2 1 1.3
ترکیبات آلجيوس آلجيوس20 آلجيوس پلاس آلجيوس سینرژی
آهن (Fe-EDTA ppm) 0.1 0.1 0.14 0.1
روي (Zn-EDTA ppm) 0.1 0.1 0.5 0.1
منگنز(Mn-EDTA ppm) 0.07 0.07 0.07 0.07
مس(Cu-EDTA) ppm 0.02 0.02 0.07 0.02
بر(B ppm) 0.02 0.02 0.3 0.02
موليبدن(Mo ppm) 0.003 0.003 0.001 0.003

روش استفاده:

آلجيوس به انواع روشها از طريق محلولپاشي بر روي شاخ و برگ گياه، استفاده مستقيم در خاک و همچنين به صورت استفاده در محلول کشت هيدروپونيک قابل استفاده است.

قابليت ترکيب:

محصولات گروه آلجیوس با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است. بهتر است قبل از اختلاط با هر ترکیبی، اختلاط پذیری آن را بررسی نمائید.

محصول برگپاشی خاکی روش مصرف
مرکبات، درختان ميوه 2 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب 50میلی لیتر برای هر درخت از تشکیل میوه تا قبل از برداشت
پسته 2 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب 50میلی لیتر برای هر درخت از تشکیل میوه تا قبل از برداشت
کیوی 2 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب 50میلی لیتر برای هر درخت قبل گلدهی/تشکیل میوه و درشت شدن میوه
هندوانه، خربزه، کدو 1 لیتر در هکتار 3 تا 4 لیتر در هکتار شروع گلدهی/دوره برداشت محصول
کاهو، توت فرنگي 1 تا 2 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در هکتار اولين استفاده 20 روز پس از انتقال نشاء و هر پانزده روز يک بار تکرار گردد.
فلفل، خيار 1 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در هکتار شروع گلدهی/دوره برداشت محصول
سيب زميني، لوبيا، گوجه فرنگی 1 تا 2 لیتر در هکتار 4 تا 5 لیتر در هکتار در طي دوره رشد محصول 4-3 مرحله استفاده شود