آلکورنین (ALCORNIN)

6% قارچ کش و باکتری کش سیستمیک فسفیت پتاسیم + مس کلات + اسیدآمینه آزاد

بیماری های قارچی و باکتریایی یکی از مهمترین مشکلات محصولات کشاورزی است. الکورنین یک راهکار حرفه ای برای پیشگیری و حذف کامل این گونه از بیماری ها است. بیماری های باکتریایی در دوره طولانی تری علایم بیماری بر روی گیاه مشهود می گردد فلذا دوره آلودگی تا ظهور بیماری زمان بیشتری خواهد داشت. الکورنین در کنترل بیماری های اروینیا و فایتوفترا که از مهمترین عوامل بیماری زای در باغات و گیاهان زراعی می باشد موثر است. حاوی عناصر تغدیه ای ازت (N)، فسفر (P)، پتاسیم (K) و مس (Cu-EDTA) به صورت فسفیت پتاسیم است. فسفیت پتاسیم توان دفاعی گیاه را در برابر بیماری های قارچی و باکتریایی افرایش می دهد. رشد پاتوژن های گیاهی را متوقف کرده و از اسپور زایی قارچ پیشگیری می کند و به سرعت در اندامهای گیاه منتقل شده و به سوی بافتهای آلوده حرکت خواهد کرد. در نتیجه استفاده از آن میزان فیتوالکسین ها در گیاه افرایش خواهد یافت و مقاومت طبیعی گیاه بیشتر می شود. مس موجود در این محصول از قابلیت تحرک بالایی در اندامهای گیاه برخوردار است در نتیجه به سرعت از طریق آوندها منتقل شده و به سوی جوانه و بافتهای صدمه دیده حرکت می کند در نتیجه در زمان کوتاهی زخم های ناشی از بیماری ترمیم خواهد یافت. چنانچه الکورنین بصورت صحیح مورد استفاده قرار گیرد سطح فنول و فیتوالکسین گیاه را در حد مطلوبی نگاه داشته و مقاومت طبیعی گیاه را در برابر بیماریهای مزبور افزایش می دهد. آلکورنین دارای فسفیت پتاسیم و به مقدار زیادی اسید فسفروس است که انرژی مورد نیاز گیاه برای افزایش سوخت و ساز و احیا پس از ابتلا به بیماری را در اختیار گیاه قرار خواهد داد. همچنین حاوی 2% اسید آمینه ازاد است که بخش عمده آن را اسید آمینه لیزین تشکیل می دهد. این اسیدهای آمینه در انتقال بیشتر مواد در اندامهای گیاهی و افزایش مقاومت گیاه به بیماری های ویروسی موثر هستند.

ترکیبات W/V W/W
ازت (N) 4% 2.5%
فسفر (P2O5) 22% 13%
پتاسیم (K2O) 25% 15.7%
مس (Cu-EDTA) 4% 1.25%
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

مهمترین بیماری های گیاهی که می تواند بر روی آنها موثر بوده و در بازه زمانی اندکی آنها را کنترل نماید بیماری های ناشی از باکتری اروینیا و قارچ فایتوفترا است.
اروینیا: این باکتری اصولا باعث پوسیدگی نرم در صیفی جات و درختان میوه میگردد. در درختان سیب و گلابی باعث بیماری سوختگی آتشین (آتشک) میگردد.
فایتوفترا: این قارچ باعث گندیدگی ریشه، غده، میوه و برگ گیاهان می گردد.

روش مصرف:

آلکورنین از طریق محلول پاشي روی برگ، استفاده مستقیم در خاک و تنه پاشی و طبق جدول توصیه مصرف ذیل استفاده میشود.

محصولات خاکی (لیتر/هکتار) برگپاشی (میلی لیتر/100لیترآب) محصولات خاکی (لیتر/هکتار) برگپاشی (میلی لیتر/100لیترآب)
درختان میوه 4-5 200-100 مرکبات 4 300-200
پسته 5 200 انگور 4 200-150
زیتون 3 200-100 آووکادو 4 400-200
غلات 3 1 گوجه فرنگی، سیب زمینی 3 2-1
هندوانه، خربزه 2 حداکثر1لیتر

توجه:

  • در مزارع هندوانه و خربزه حداکثر 1 لیتر/ هکتار استفاده گردد.
  • در هوای خنک و هنگام عصر یا صبح استفاده شود.

قابلیت اختلاط:

آلکورنین با روغنها، ترکیبات گوگردی و همچنین ترکیباتی که کاملا اسیدی یا قلیائی باشند قابلیت ترکیب ندارد. توصیه می شود قبل از ترکیب با سموم و کودها قابلیت اختلاط آلکورنین مورد بررسی قرار گیرد.

انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد.