/کودهای NPK
کودهای NPK2019-01-14T13:44:26+04:30

کودهای پایه و تغذیه ای: این گروه محصولات حاوی عناصر تغذیه ای به صورت جداگانه و تلفیقی هستند. عمده این کودها دارای عناصر پر مصرف (ازت، فسفر و پتاسیم) و کم مصرف مانند آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن و … هستند که در بسته بندی های ۱۰-۲۵ و ۱۰۰۰ کیلوگرم قابل ارایه می باشند. برای سهولت در جذب و انتقال درون گیاه عناصر فلزی به صورت کلات کاملا پایدارهستند. در کودهای تلفیقی از اسیدهای آمینه و هیومیک اسید نیز استفاده شده تا علاوه تحریک و فعال کردن رشد گیاه راندمان جذب عناصر غذایی را بهبود بخشند.

QUALI MAX 15-5-30

کوالی مکس ۳۰-۵-۱۵ به همراه گوگرد + منیزیم + اسیدهای آمینه + هومیک اسید + عناصر میکرو با کلات کاملا پایدار است. کاملا محلول در آب و مناسب برای استفاده به صورت خاکی + برگپاشی و استفاده مستقیم در سیستم کشت هیدروپونیک است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

QUALI MAX 20-20-20

کوالی مکس ۲۰-۲۰-۲۰ به همراه گوگرد + منیزیم + اسیدهای آمینه + هومیک اسید + عناصر میکرو به صورت کلات EDTA است یک کود کاملا محلول در آب و مناسب برای استفاده به صورت خاکی + برگپاشی و استفاده مستقیم در سیستم کشت هیدروپونیک.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

QUALI MAX 12-12-36

کوالی مکس ۳۶-۱۲-۱۲ به همراه گوگرد + منیزیم + اسیدهای آمینه + هومیک اسید + عناصر میکرو با کلات کاملا پایدار است. یک کود کاملا محلول در آب و مناسب برای استفاده به صورت خاکی + برگپاشی و استفاده مستقیم در سیستم کشت هیدروپونیک است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

QUALI MAX 10-52-10

کوالی مکس ۱۰-۵۲-۱۰ به همراه گوگرد + منیزیم + اسیدهای آمینه + هومیک اسید + عناصر میکرو با کلات کاملا پایدار است. یک کود کاملا محلول در آب و مناسب برای استفاده به صورت خاکی + برگپاشی و استفاده مستقیم در سیستم کشت هیدروپونیک است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

QUALI MAX SOP

کوالی مکس سولفات پتاسیم ۵۲-۰-۰ کود سولفات پتاسیم کاملا اسیدی و محلول در آب می باشد و مناسب برای تامین پتاسیم و گوگرد مورد نیاز گیاهان است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

QUALI MAX CN

کوالی مکس نیترات کلسیم (۲۶٫۵+۰+۰-۱۵) کود نیترات کلسیم گرانول کاملا محلول در آب است. حاوی ۱۵% نیتروژن و ۲۶٫۵% کلسیم می باشد. این محصول کاملا عاری از کلر، سدیم و سایر عناصر مضر بوده و به راحتی در سیستم کشت هیدروپونیک و استفاده مستقیم در آب آبیاری قابل استفاده است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

QUALI MAX NOP

کوالی مکس نیترات پتاسیم حاوی ۱۴% نیتروژن + ۴۶% پتاسیم است و مناسب برای تامین پتاسیم و ازت مورد نیاز گیاهان در اوائل دوره رشدی است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

QUALI MAX MKP

کوالی مکس مونو پتاسیم فسفات حاوی ۵۲% فسفر و ۳۴% پتاسیم کاملا محلول در آب است. از این محصول می توان در تمام مراحل رشدی گیاه برای تامین عناصر مزبور به ویژه در دوره تولید و برداشت محصول استفاده کرد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

QUALI MAX UP

کوالی مکس اوره فسفات دارای ۱۸% ازت به فرم اوره و ۶۲% اسید فسفریک می باشد . این محصول دارای خواص کاملا اسیدی است که برای اصلاح آب و خاکهای شور و همچنین باز شدن نازلهای آبیاری در باغات بسیار مناسب می باشد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک