ست گلد 4  (SETT GOLD 4)

ترکیب کاملا متعادلی از عناصر ازت، روی، بر و مس جهت گل انگیزی و جلوگیری از ریزش گل و میوه در باغات، محصولات زراعی و گلخانه ای
تحریک رشد زایشی و تولید گل و میوه
جلوگیری از گل سوزی و ریزش میوه
پیشگیری و رفع سریع علائم کمبود ازت، روی، بر و مس

ست گلد4 با فرمولاسیون سوسپانسیون حاوی عناصر ضروری ازت، روی، بر و مس می باشد که در تشکیل میوه، گل انگیزی و جلوگیری از ریزش گل و میوه موثر می باشند. مس در فعال سازی چرخه انتقال الکترون و همچنین پیشگیری و کنترل بیماری های قارچی موثر است. عناصر روی و مس به صورت کلات کاملا پایدار EDTA است که از قابليت جذب بالائي در هنگام محلول پاشی بر روی جوانه های گل، برگ و میوه ها برخوردار است.

ترکیبات %
ماده خشک 95
اسیدهای آمینه کل 87.5
اسیدهای آمینه آزاد 52
نیتروژن 8
اسیدیته فعال 7
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

ست گلد4 سبب تعادل هورمونی گیاه می شود و میزان تولید هورمون اکسین را افزایش خواهد داد. ست گلد4 کلیه فعالیتهای زایشی گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد. این محصول مدت زمان پذیرش گرده گل توسط کلاله، رشد لوله گرده و عمر تخمک را افزایش داده و در نهایت دوره گرده افشانی بیشتر شده و تشکیل گل و میوه را بهبود خواهد داد. ست گلد4 را می توان از مرحله تورم جوانه های گل تا تشکیل میوه و به منظور پیشگیری از ریزش گل و میوه استفاده کرد و نیز در تمام طول دوره رشدی گیاه به منظور پیشگیری و رفع سریع علائم کمبود عناصر غذایی روی، بر، مس و ازت استفاده کرد.

گیاهان مقدار مصرف (برگپاشی)
درختان میوه(دانه دار، هسته دار)، مرکبات، پسته 2-1 لیتر/1000 لیتر آب
انگور، کیوی 2-1 لیتر/1000 لیتر آب
توت فرنگی 1 لیتر/هکتار
صیفی جات، هندوانه، خربزه 2 لیتر/هکتار
سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز، چغندر قند 2 لیتر/هکتار
غلات 1 لیتر/هکتار
صیفی جات گلخانه ای 1 لیتر/1000 متر مربع

قابلیت اختلاط:

ست گلد4 با اکثر سموم و کودهای شیمیایی قابل اختلاط می باشد. با این حال انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد.