بررسی اثرات کاهش برگ سوزی ناشی از علف کش ها در کشت گندم به همراه محرک رشدی بوتانیکا در استان خوزستان

/بررسی اثرات کاهش برگ سوزی ناشی از علف کش ها در کشت گندم به همراه محرک رشدی بوتانیکا در استان خوزستان

بررسی اثرات کاهش برگ سوزی ناشی از علف کش ها در کشت گندم به همراه محرک رشدی بوتانیکا در استان خوزستان

طرح استفاده از کود بوتانیکا به همراه علف کش انتخابی آتللو در کشت گندم
محل اجرا خوزستان -شهرستان شوش دانیال-روستای داود آباد
مزرعه :فرامرز نظری
رقم گندم :مهرگان
تاریخ کاشت: ۱۰ آذر ۱۳۹۵
کشت قبل :ذرت
تاریخ سم پاشی: ۲۵ دی ۱۳۹۵
میزان مصرف: بوتانیکا، ۱ کیلو
میزان مصرف علف کش اتللو: ۱٫۲۵ لیتر در هکتار


برای دریافت ادامه این مطلب روی “دانلود” کلیک نمایید.

By |2019-01-12T19:25:59+04:30دسامبر 24th, 2017|دسته بندی نشده|0 Comments

Leave A Comment