اثرات استفاده از کود-سم آلکورنین بر روی بیماری فایتوفترا در مرکبات
محل آزمایش :شهرستان جهرم
تهیه کننده :اسماعیل سپیدکار کارشناس فنی استان فارس و هرمزگان


برای دریافت ادامه این مطلب روی “دانلود” کلیک نمایید.