بازدید از مزارع و باغات کشاورزان منطقه علی آباد استان گلستان

/بازدید از مزارع و باغات کشاورزان منطقه علی آباد استان گلستان
بازدید از مزارع و باغات کشاورزان منطقه علی آباد استان گلستان2016-12-06T00:24:07+04:30

Project Description

از مهمترین مزارع و باغات شهرستان علی آباد کتول در استان گلستان که از محصولات شرکت ردسا استفاده می نمایند بازدید به عمل آمد. این مزارع و باغات شامل: مزارع گندم: استفاده از کودهای “آلجیوس ۲۰” توت فرنگی: استفاده از محصولات “کوالی مکس ۲۰-۲۰-۲۰ و باسیلار” باغات هلو: استفاده از محصولات “هیومیک استرانگ”، “وندورا”، “کوالی مکس ۲۰-۲۰-۲۰”

Project Details

Categories:

Project URL:

View Project

Copyright:

From Creattica