نتایج استفاده از کودهای “فروت فول” و گروه “کوالی مکس” در رنگ گیری و عملکرد باغات سیب در استان اصفهان – شهرستان سمیرم

/نتایج استفاده از کودهای “فروت فول” و گروه “کوالی مکس” در رنگ گیری و عملکرد باغات سیب در استان اصفهان – شهرستان سمیرم
نتایج استفاده از کودهای “فروت فول” و گروه “کوالی مکس” در رنگ گیری و عملکرد باغات سیب در استان اصفهان – شهرستان سمیرم2017-10-08T22:26:25+04:30

Project Description

با سپاس از زحمات مهندس افشاری نماینده توزیع محصولات این شرکت در شهرستان سمیرم