Project Description

مجوز ثبت عوامل کودی برای محصولات ذیل صادر گردید 1- کود آهن وندورا 2- کوالی مکس نیترات پتاسیم 3- کوالی مکس سولفات پتاسیم 4- اسپیریت 5-پروتکت فسفیت پتاسیم 30-20 6- بوتانیکا 50 براساس صدور دستورالعمل اجرایی ثبت عوامل کودی در سال 1394 کلیه محصولات این شرکت به موسسه مزبور ارایه گردید و تاکنون مجوز محصولات فوق صادر گردیده است.