کوالی مکس فولیار 2-1-7

10-5-30 + Mg + S + AMINO ACID + HUMIC ACID + BIOACTIVATORS

حاوی کلیه عناصر کم مصرف و پر مصرف + محرک های رشدی گیاه + اسید آمینه + هیومیک اسید

کوالی مکس فولیار (QUALI MAX FOLIAR) ترکیب متعادلی از عناصر غذایی شامل عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم و گوگرد و همچنین عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاهان با کلات کاملا پایدار EDTAاست. میزان عناصر غذایی کم مصرف (میکرو المنت) موجود در این محصول چندین برابر کودهای کیسه ای است در نتیجه استفاده از آن سریعا علایم کمبود عناصر مزبور برطرف خواهد شد.

دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه
ترکیبات درصد
نیتروژن (NO3, NH4, NH2-N) 10%
فسفر (P2O5) 5%
پتاسیم (K2O) 30%
کلسیم (Ca) 1%
گوگرد (S) 5%
آهن کلات (Fe-EDTA) 0.5%
روی کلات (Zn-EDTA) 0.3%
ترکیبات درصد
منگنز کلات (Mn-EDTA) 0.2%
مس کلات (Cu-EDTA) 0.05%
بر معدنی (B) 0.04%
مولیبدن معدنی (Mo) 0.06%
اسید آمینه آزاد (A.A) 6%
هیومیک اسید (H.A) 3%
پلی ساکارید، ویتامین و آنزیم 0.2%
محصولات دفعات زمان روش مصرف
خاکی برگپاشی
درختان میوه (دانه دار+هسته دار) پس از گلدهی 3 50 گرم/درخت 300 گرم/100 لیتر آب
مرکبات پس از گلدهی 3 50 گرم/درخت 200-300 گرم/100 لیتر آب
زیتون پس از گلدهی 2 40-50 گرم/درخت 400-300 گرم/100 لیتر آب
انار پس از گلدهی 2 30 گرم/درخت 150-200 گرم/100 لیتر آب
انگور پس از تشکیل میوه 3 30 گرم/درخت 150-200 گرم/100 لیتر آب
توت فرنگی از شروع رشد رویشی 3 200-300 گرم/100 لیتر آب
سیب زمینی/گوجه فرنگی از شروع رشد رویشی 3 300-400 گرم/100 لیتر آب
گندم/جو/برنج/ذرت پنجه زنی/ساقه دهی 2 1-2 کیلوگرم/هکتار
هندوانه/خربزه تا قبل از درشت شدن میوه 3 کیلوگرم/هکتار 1-2 کیلوگرم/هکتار
کشت هیدروپونیک 1200 گرم/1000 لیتر آب از محلول اصلی

کوالی مکس فولیار با محرک های رشدی گیاهان (ویتامین، پلی ساکارید، آنزیم) ، اسید آمینه و هیومیک اسید غنی شده است. به سرعت از طریق برگها جذب شده و در کمتر از یک ساعت به تمام اندامهای گیاه از جمله ریشه ها منتقل می شود. تغذیه متعادل گیاه باعث تحریک رشد رویشی و افزایش سبزینه گیاه خواهد شد.
روش مصرف: کوالی مکس فولیار به صورت استفاده مستقیم در آبیاری و همچنین برگپاشی قابل استفاده است. این محصول را می توان در تمام مراحل رشدی گیاه تا قبل از شروع باردهی و برداشت محصول استفاده کرد. اسیدهای آمینه موجود در این محصول مقاومت گیاه به انواع تنشهای محیطی را افزایش می دهد.

قابلیت اختلاط:

کوالی مکس فولیار با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است.