تاثیر کاربرد کود آلجیوس ۲۰ بر رشد رویشی پیاز

/تاثیر کاربرد کود آلجیوس ۲۰ بر رشد رویشی پیاز

تاثیر کاربرد کود آلجیوس ۲۰ بر رشد رویشی پیاز

محل آزمایش: شهرستان چناران -روستای حسن آباد -مزرعه آقای ادیبیان
با همکاری مدیریت فروشگاه کشاورزی کشت برتز: خانم مهندس خراسانی


برای دریافت ادامه این مطلب روی “دانلود” کلیک نمایید.

By |۱۳۹۵-۹-۱۶ ۰۱:۵۳:۰۱ +۰۳:۳۰تیر ۳۰ام, ۱۳۹۳|دسته بندی نشده|0 Comments

Leave A Comment