اصلاح کننده های خاک: اصلاح کننده های خاک شامل گروهی از محصولات هستند که عمدتا برای بهبود مشکلات شیمیایی و فیزیکی خاک مانند اسیدیته، تهویه، شوری، فعال کردن میکروارگانیسم های خاک و … توصیه می شوند. در نتیجه استفاده از آنها سرعت بازچرخ عناصر در خاک افزایش بیشتر شده و عناصر غذایی در دسترس ریشه ها قرار می گیرند. این گروه از محصولات شامل دو گروه اساسی هستند: 1- ترکیبات استخراج شده از معادن لیوناردیت که شامل ترکیبات با پایه هیومیک اسید هستند و دارای هیومیک اسید، فولویک اسید و پتاسیم هستند. 2- سایر ترکیبات آلی که برای اصلاح شوری و اسیدیته خاک توصیه می شوند.

Humic Strong S

حاوی هیومیک و فولویک اسید به صورت پودر کاملا محلول در آب قابل استفاده به صورت استفاده مستقیم در سیستم آبیاری، چالکود و آب کشت یا هیدرویونیک است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Humic Strong L

حاوی اسید هومیک و اسید فولویک (20%) + پتاسیم + اسیدهای آمینه است. هیومیک استرانگ در اصلاح سریع اسیدیته خاک و بهبود جذب عناصر غذایی از خاک موثر است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Humic Strong Pellet

نوع ویژه ای از اسیدهای هومیک و فولویک به صورت پلت به همراه پتاسیم است. با قدرت انحلال بسیار بالا و 100% خالص عاری از مواد نامحلول می باشد و در محصولات زراعی به صورت قبل از کشت، به صورت سرک در طی فصل رشد و در باغات به شکل چالکود پای درخت و قراردادن در زیر قطره چکان ها قابل استفاده است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Invest Humic

اینوست هیومیک حاوی هیومیک و فولویک اسید است که از منابع آلی معادن لیوناردیت استخراج شده است. دارای سرعت آزاد سازی سریع و تاثیرگذاری کوتاه مدت بر روی ذرات خاک است. این محصول به صورت استفاده مستقیم همراه آبیاری، چالکود پای درخت، آغشته کردن بذر و همچنین در کشت هیدروپونیک قابل استفاده است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک