استفاده از ترکیب کود-سم آلکورنین در کنترل بیماری گموز باغات مرکبات منطقه جهرم

/استفاده از ترکیب کود-سم آلکورنین در کنترل بیماری گموز باغات مرکبات منطقه جهرم

استفاده از ترکیب کود-سم آلکورنین در کنترل بیماری گموز باغات مرکبات منطقه جهرم

اثرات استفاده از کود-سم آلکورنین بر روی بیماری فایتوفترا در مرکبات
محل آزمایش :شهرستان جهرم
تهیه کننده :اسماعیل سپیدکار کارشناس فنی استان فارس و هرمزگان


برای دریافت ادامه این مطلب روی “دانلود” کلیک نمایید.

By |۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۱۹:۲۷:۰۲ +۰۳:۳۰آذر ۲۰ام, ۱۳۹۶|دسته بندی نشده|0 Comments

Leave A Comment