گردهمایی سالیانه همکاران در سال ۱۳۹۶

/گردهمایی سالیانه همکاران در سال ۱۳۹۶
گردهمایی سالیانه همکاران در سال ۱۳۹۶۱۳۹۶-۸-۷ ۰۰:۲۹:۳۹ +۰۳:۳۰

Project Description

گردهمایی سالیانه همکاران در سال ۱۳۹۶ از ۲ تا ۴ آبان ماه
مکان: تهران
با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان و همکاران گرامی