نمایشگاه کشاورزی استان گلستان

/نمایشگاه کشاورزی استان گلستان
نمایشگاه کشاورزی استان گلستان۱۳۹۶-۷-۲ ۱۹:۳۰:۰۴ +۰۳:۳۰

Project Description

از تاریخ ۱۰ لغایت ۱۴ مهرماه سال ۱۳۹۶ پذیرای همکاران و کشاورزان محترم در سیزدهمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی استان گلستان می باشیم.