نمایشگاه بین المللی نهاده های کشاورزی استان اصفهان

/نمایشگاه بین المللی نهاده های کشاورزی استان اصفهان
نمایشگاه بین المللی نهاده های کشاورزی استان اصفهان2016-12-06T00:25:00+04:30

Project Description

چهاردهمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی استان اصفهان از ۱۱ تا ۱۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۴ در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار خواهد شد. شرکت ردسا پذیرای علاقه مندان، کشاورزان و کارشناسان محترم بخش کشاورزی در سالن میرداماد سالن شماره ۲ می باشد.